Print Thứ Ba, 25/08/2020 08:34 Gốc

Thực hiện Kế hoạch số 200/KH-UBND ngày 07/8/2020 của Ủy ban nhân dân thành phố, Sở Thông tin và Truyền thông vừa xây dựng và ban hành Kế hoạch số 123/KH-STTTT, tuyên truyền thực hiện Nghị định số 47/2020/NĐ-CP về quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

Nội dung tập trung vào đẩy mạnh tuyên truyền về vị trí, vai trò, lợi ích của dữ liệu trong xây dựng Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số. Tầm quan trọng của các cơ sở dữ liệu trong cơ quan nhà nước cần phải xây dựng và duy trì làm nền tảng phát triển Chính phủ điện tử. Tuyên truyền thúc đẩy các hoạt động số hóa dữ liệu, cấu trúc hóa dữ liệu của cơ quan nhà nước để từng bước xây dựng và củng cố tài nguyên dữ liệu quốc gia, dữ liệu được coi như tài sản, tài nguyên dùng chung trong Chính phủ điện tử.

Đồng thời tăng cường tuyên truyền về mục đích, vai trò của dữ liệu mở trong việc thúc đẩy xây dựng Chính phủ mở, tăng cường sự minh bạch trong quản lý nhà nước, nhà nước cung cấp tài nguyên số để người dân, doanh nghiệp sử dụng phát triển các sản phẩm giải pháp sáng tạo. Tuyên truyền quyền lợi của người dân, doanh nghiệp khi khác thác dữ liệu mở, thúc đẩy sự tham gia tích cực của các nhà nghiên cứu, sinh viên, doanh nghiệp khởi nghiệp và các cá nhân, tổ chức sử dụng dữ liệu mở, phản hồi, đóng góp ý kiến về dữ liệu mở cho cơ quan nhà nước.

Các hình thức tuyên truyền chú trọng vào xây dựng các chuyên mục, đăng tải các tin, bài về quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước trên báo chí. Đưa các nội dung tuyên truyền về quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước với định dạng phù hợp, tương thích trên mạng xã hội, trang tin điện tử, hệ thống Cổng thông tin điện tử thành phố. Tuyên truyền trên hệ thống Đài Truyền thanh quận, huyện, các đài truyền thanh xã, phường, thị trấn. Triển khai phương thức tuyên truyền miệng, phát tài liệu, tờ gấp, tờ rơi, tổ chức tập huấn, bồi dưỡng, đào tạo công tác thực thi pháp luật.

Theo đó, triển khai công tác thông tin, tuyên truyền thực hiện Kế hoạch phải được thực hiện thường xuyên, liên tục; các hoạt động tuyên truyền phải đi vào trọng tâm, hiệu quả, đảm bảo đúng tiến độ, nội dung đề ra, nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức, người dân, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố về mục tiêu, ý nghĩa của công tác quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước trong quá trình xây dựng Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số.

Tài liệu đính kèm tải tại đây 123-KH-STTTT.signed

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Đẩy mạnh công tác quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác