Print Thứ Tư, 01/04/2020 15:34 Gốc

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 8/CT-TTG ngày 04/02/2020 và Công văn số 1326/UBND-VH ngày 28/02/2020 của Ủy  ban nhân dân thành phố về đẩy mạnh công tác phòng, chống bạo lực gia đình, Công an thành phố vừa có văn bản đề nghị các Sở, ban, ngành và Công an các quận, huyện quán triệt, tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc một số nhiệm vụ cụ thể.

Theo đó, các đơn vị cần làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể, cơ quan Báo, đài ở địa phương tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục trong cộng đồng và các cơ quan đoàn thể về phòng, chống bạo lực gia đình với nhiều hình thức đa dạng như: phát, đăng nhiều tin bài, treo panoo, áp phích, tờ rơi… có nội dung về phòng, chống bạo lực gia đình; thường xuyên phổ biến cho quần chúng nhân dân những hậu quả, tác hại của bạo lực gia đình. Chú trọng hỗ trợ, tập huấn kiến thức cho quần chúng nhân dân về biện pháp phòng, chống bạo lực gia đình giúp quần chúng nhân dân có kinh nghiệm, kiến thức phòng ngừa không để trên địa bàn mình có vụ việc về bạo lực gia đình.

Chủ động làm tốt công tác điều tra cơ bản, áp dụng các biện pháp nghiệp vụ của ngành để rà soát, nắm chắc tình hình trên địa bàn có đối tượng có hành vi bạo lực gia đình đảm bảo tính răn đe, giáo dục, phê phán, lên án các hành vi vi phạm pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình nhằm phòng ngừa và giảm thiểu nguy cơ các vụ việc liên quan đến bạo lực gia đình. Ngoài ra còn nắm bắt kịp thời hỗ trợ cho nạn nhân bị bạo lực gia đình… trên cơ sở đó xác định các đối tượng, địa bàn trọng điểm cần tập trung lực lượng phòng ngừa, đấu tranh.

Đồng thời, thường xuyên bố trí lực lượng tuần tra kiểm soát công khai, bí mật tại các địa bàn phức tạp, vùng sâu vùng xa, nhất là địa bàn thường xảy ra bạo lực gia đình để kịp thời ngăn chặn không để xảy ra tình trạng bạo lực gia đình. Tổ chức thiết lập các đường dây nóng (điện thoại, email), hòm thư tố giác tội phạm tại những nơi công cộng, nơi thường xảy ra vụ án, vụ việc bạo lực gia đình, để tạo điều kiện cho nhân dân tố giác tội phạm.

Tài liệu đính kèm tải tại đây 443-CAHP-PC02

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Đẩy mạnh công tác phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn thành phố
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác