Print Thứ Sáu, 21/07/2023 13:25 Gốc

Hội Khuyến học thành phố vừa tổ chức Hội nghị sơ kết công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trong 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023.

Trong 6 tháng đầu năm, các cấp Hội Khuyến học trên địa bàn thành phố tiếp tục đẩy mạnh các hình thức tuyên truyền nâng cao nhận thức cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về chủ trương, chính sách của Đảng, nhà nước đối với giáo dục và khuyến học. Bên cạnh đó, tăng cường tập huấn, hướng dẫn cơ sở triển khai việc đăng ký, thiết lập hồ sơ đánh giá công nhận các mô hình học tập năm 2023, tự đánh giá mức độ thực hiện Bộ tiêu chí “Công dân học tập”. Công tác phát triển tổ chức Hội và hội viên được quan tâm, phát triển mới 1.100 hội viên. Một số quận, huyện có chính sách bổ sung Quỹ khuyến học của địa phương hàng năm để duy trì các hình thức động viên, khen thưởng giáo viên, học sinh có thành tích và học sinh hoàn cảnh khó khăn. Các cấp Hội cũng tổ chức trao học bổng, khen thưởng và hỗ trợ gần 15.000 lượt học sinh hoàn cảnh khó khăn với số tiền hơn 10 tỷ đồng…

Hội nghị Sơ kết công tác khuyến học 6 tháng đầu năm.
Các đại biểu tham gia ý kiến tại Hội nghị.
Các đại biểu tham gia ý kiến tại Hội nghị.
Các đại biểu tham gia ý kiến tại Hội nghị.

Để hoàn thành nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, Hội đẩy mạnh công tác tuyên truyền về công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập; tham mưu lãnh đạo thành phố tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về chính sách đối với Hội Khuyến học các cấp. Đồng thời, tích cực củng cố, phát triển tổ chức Hội và hội viên; xây dựng tổ chức Hội cơ sở gắn với cuộc vận động xây dựng gia đình, khu dân cư văn hóa, gia đình, dòng họ hiếu học, cộng đồng khuyến học, xã hội học tập. Ngoài ra, vận động tăng nguồn vốn cho “Quỹ khuyến học, khuyến tài“, tạo điều kiện để tổ chức khuyến học các cấp hoàn thành tốt các nhiệm vụ do Đảng và Nhà nước giao./.

Phương Mai

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác