Print Thứ Tư, 21/04/2021 13:00 Gốc

Ngày 19/4/2021, UBND thành phố Hải Phòng ban hành Quyết định số 1134/QĐ-UBND về việc kiểm tra liên ngành an toàn thực phẩm đợt “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2021.

Theo đó, thành phố Quyết định thành lập 3 Đoàn kiểm tra liên ngành an toàn thực phẩm do các ông: Phan Huy Thục, Phó Giám đốc Sở Y tế, Tiêu Văn Dũng, Phó Giám đốc Sở Công thương, Bùi Thanh Tùng, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm Trưởng đoàn.

Các đoàn sẽ tiến hành kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị số 34/CT-TTg ngày 11/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục đẩy mạnh công tác bảo đảm an toàn thực phẩm và phòng, chống ngộ độc thực phẩm trong tình hình mới; việc triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2021; việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm của các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn thành phố Hải Phòng. Thời gian kiểm tra từ ngày 26/4/2021 đến ngày 15/5/2021.

Trong quá trình kiểm tra, Trưởng Đoàn kiểm tra và các thành viên Đoàn kiểm tra có các nhiệm vụ, quyền hạn được quy định tại Điều 70 của Luật An toàn thực phẩm, Điều 46, 58 của Luật Xử lý vi phạm hành chính. Đối tượng kiểm tra có các quyền và nghĩa vụ quy định tại Điều 7, 8 Luật An toàn thực phẩm.

Hồng Nhung/Cổng Thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Đẩy mạnh công tác bảo đảm an toàn thực phẩm và phòng, chống ngộ độc thực phẩm
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác