Print Thứ Bảy, 26/01/2019 17:13

Trong quý I, thu hút vốn đầu tư trên địa bàn thành phố tiếp tục tăng cao với tổng vốn đầu tư toàn xã hội ước đạt 11.003,8 tỷ đồng, tăng 31,26% so với cùng kỳ.

Nhà máy sản xuất máy photocopy của Tập đoàn Kyocera Mita (Nhật Bản) tại KCN VSIP (Hải Phòng)

Cụ thể, tính đến ngày 20-3, thành phố thu hút 916,04 triệu USD vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, tăng 332,34% so với cùng kỳ. Trong đó cấp mới 15 dự án, điều chỉnh tăng vốn 12 dự án. Thực hiện thủ tục góp vốn, mua cổ phần cho 11 lượt nhà đầu tư nước ngoài với số vốn đăng ký 13,87 triệu USD. Số dự án FDI còn hiệu lực trên địa bàn thành phố là 532 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký 15,44 tỷ USD.

(An ninh Hải Phòng 04/04/2018)

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Đầu tư trực tiếp nước ngoài tăng 332,34%
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác