Print Thứ Sáu, 17/12/2021 14:47 Gốc

Theo Nghị quyết 63/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố vừa phê duyệt về chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng công trình bổ sung, cải thiện chất lượng nguồn nước sông Rế, với tổng mức đầu tư dự kiến hơn 92 tỷ đồng, từ nguồn ngân sách thành phố.

Dự án nhằm bổ sung trữ lượng nước ngọt cho sông Rế từ sông Cấm và cải thiện chất lượng nguồn nước sông Rế, đảm bảo cấp tưới nước, nuôi trồng thủy sản, chăn nuôi, phục vụ dân sinh phù hợp với nhiệm vụ, giải pháp tại Nghị quyết số 45 của Bộ Chính trị trong đó nêu rõ cần “đặc biệt quan tâm, chú trọng công tác bảo vệ tài nguyên, môi trường sinh thái; nâng cao năng lực dự báo, cảnh báo thiên tai, chủ động ứng phó với biển đổi khí hậu, nước biển dâng”.

Quy mô đầu tư của Dự án, gồm: Thu gom, tiêu thoát nước thải tại các điểm xả Hỗ Đông, xã Hồng Phong và thôn Kinh Giao, xã Tân Tiến, huyện An Dương. Trong đó, xây dựng cống điều tiết tại vị trí đầu kênh Kinh Giao và xây mới trạm bơm Kinh Giao; xây dựng mới trạm bơm Hỗ Đông và đường ống thoát nước thải từ trạm bơm Hỗ Đông đến kênh Hoàng Lâu; xây dựng đường ống qua kênh An Kim Hải nhánh 1. Xử lý ách tắc kênh Hoàng Lâu, nâng cấp cống qua đường 17B, nâng cấp cống qua đường bao KCN Tràng Duệ; xây dựng tuyến thoát nước từ kênh Bắc Nam Hùng ra sông Cấm và xây dựng cống Kim Xá (qua QL5, đường sắt Hà Nội-Hải Phòng).

Địa điểm thực hiện dự án tại huyện An Dương và quận Hồng Bàng. Thời gian thực hiện Dự án: Năm 2022-2023.

UBND thành phố tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt và tổ chức thực hiện dự án theo đúng quy định của Luật Đầu tư công và các luật có liên quan. Kiểm tra, rà soát, xác định các điểm xả thải và có thu gom, xử lý triệt để trong phạm vi ảnh hưởng của dự án, đặc biệt là tuyến thoát nước từ kênh Bắc Nam Hùng ra sông Cấm.

Hiện nay, nguồn nước phục vụ sản xuất nước sinh hoạt của Hải Phòng chủ yếu được lấy từ sông Rế thuộc hệ thống thủy lợi An Kim Hải và sông Đa Độ. Nguồn nước thuộc 2 sông này đang cung cấp nước thô sản xuất nước sạch phục vụ 80% dân số khu vực nội thành Hải Phòng.

Minh Hảo

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Đầu tư Dự án xây dựng công trình bổ sung, cải thiện chất lượng nguồn nước sông Rế
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác