Print Thứ Năm, 09/06/2022 13:51 Gốc

Ngày 9.6, thí sinh thi vào lớp 10 TP.Hải Phòng đã làm bài thi môn Toán, thời gian làm bài 120 phút.

Dưới đây là gợi ý đáp án đề thi môn Toán để học sinh và phụ huynh tham khảo.

Đáp án đề thi môn Toán kỳ thi vào lớp 10 TP.Hải Phòng năm 2022. Trang 1/2.
Đáp án đề thi môn Toán kỳ thi vào lớp 10 TP.Hải Phòng năm 2022. Trang 2/2.
Gợi ý đáp án đề thi môn Toán, kỳ thi vào lớp 10 TP.Hải Phòng năm 2022.
Gợi ý đáp án đề thi môn Toán, kỳ thi vào lớp 10 TP.Hải Phòng năm 2022.
Gợi ý đáp án đề thi môn Toán, kỳ thi vào lớp 10 TP.Hải Phòng năm 2022.
Gợi ý đáp án đề thi môn Toán, kỳ thi vào lớp 10 TP.Hải Phòng năm 2022.
Gợi ý đáp án đề thi môn Toán, kỳ thi vào lớp 10 TP.Hải Phòng năm 2022.
Gợi ý đáp án đề thi môn Toán, kỳ thi vào lớp 10 TP.Hải Phòng năm 2022.
Gợi ý đáp án đề thi môn Toán, kỳ thi vào lớp 10 TP.Hải Phòng năm 2022.
Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Đáp án đề thi môn Toán kỳ thi vào lớp 10 TP.Hải Phòng năm 2022
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác