Print Thứ Năm, 26/11/2020 14:00 Gốc

Từ ngày 26-27/11, tại Trường Cao đẳng Du lịch Hải Phòng, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia Đào tạo nhân lực du lịch thích ứng với trạng thái bình thường mới sau đại dịch COVID-19.

Hội thảo có sự tham gia của gần 200 đại biểu đại diện các bộ, ngành, đơn vị, các chuyên gia, nhà khoa học trong lĩnh vực liên quan tập trung thảo luận đánh giá tác động của COVID-19 đối với ngành du lịch và công tác đào tạo nhân lực du lịch; tác động của cách mạng công nghiệp 4.0 trong lĩnh vực; thách thức và cơ hội đối với đào tạo nhân lực du lịch giai đoạn hiện nay và trong thời gian tới; cơ chế phối hợp giữa doanh nghiệp và cơ sở đào tạo; đánh giá thực trạng hiện nay và đề xuất một số dự án ưu tiên trong đào tạo nhân lực du lịch thời gian tới.

Chủ tọa điều hành Hội thảo.
Các đại biểu tham dự Hội thảo.

Hội thảo là cơ hội để các cơ quan quản lý nhà nước về đào tạo nhân lực du lịch, các cơ sở đào tạo du lịch, các doanh nghiệp du lịch, các tổ chức cá nhân liên quan trao đổi kinh nghiệm, chia sẻ thông tin về đào tạo và sử dụng nhân lực du lịch, tăng cường sự phối hợp, liên kết chặt chẽ hơn nữa trong đào tạo nhân lực du lịch.

V.H.N

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Đào tạo nhân lực du lịch thích ứng với trạng thái bình thường mới sau đại dịch COVID-19
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác