Print Thứ Hai, 31/08/2020 21:30 Gốc

Ngày 27/8/2020, Uỷ ban nhân dân thành phố Hải Phòng ban hành Quyết định số 2568/QĐ-UBND về việc công nhận điểm du lịch Đảo Hòn Dấu.

Theo đó, xét hồ sơ đề nghị công nhận điểm du lịch của Uỷ ban nhân dân quận Đồ Sơn ngày 30/7/2020 và của Sở Du lịch tại Tờ trình số 06/TTr-SDL ngày 25/8/2020, Uỷ ban nhân dân thành phố quyết định công nhận “Đảo Hòn Dấu”, phường Vạn Hương, quận Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng là điểm du lịch.

Uỷ ban nhân dân quận Đồ Sơn có trách nhiệm thực hiện việc tổ chức quản lý, khai thác, duy trì các điều kiện, phát triển điểm du lịch theo quy định; bảo vệ, giữ gìn và phát huy giá trị tài nguyên du lịch; tạo điều kiện thuận lợi cho du khách đến tham quan.

Đồng thời, Sở Du lịch chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát Uỷ ban nhân dân quận Đồ Sơn trong việc quản lý, khai thác, duy trì, phát triển điểm du lịch, đảm bảo hiệu quả, bền vững.

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Đảo Hòn Dấu được công nhận là điểm du lịch
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác