Print Thứ Bảy, 01/06/2019 15:55

Thực hiện Quyết định số 250/QĐ-TTg ngày 28/2/2018 của Thủ tướng Chính phủ về
việc phê duyệt Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định
tư pháp, UBND thành phố có Thông báo số 245/TB-UBND ngày 27/5/2019 thông báo Danh sách tổ chức, cá nhân giám định tư pháp trên địa bàn thành phố Hải Phòng (kèm theo
Danh sách cụ thể).

Chi tiết văn bản tại đây.

Nguồn. haiphong.gov.vn

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Danh sách tổ chức, cá nhân giám định tư pháp trên địa bàn thành phố
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác