Print Thứ Hai, 11/01/2021 15:00 Gốc

Ngày 15/12/2020, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội đã ban hành Quyết định số 30888/QĐ-SLĐTBXH phê duyệt kế hoạch thanh, kiểm tra năm 2021.

Theo Kế hoạch thanh tra, kiểm tra trong năm 2021, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội sẽ tiến hành thanh, kiểm tra đối với 360 tổ chức, doanh nghiệp, hộ kinh doanh, cụ thể:

Về công tác thanh tra hành chính, thanh tra chuyên ngành, tổ chức triển khai 121 cuộc, trong đó: Thanh tra hành chính (03 đơn vị); Bảo trợ xã hội (4 đơn vị); Lao động (62 doanh nghiệp); An toàn, vệ sinh lao động (10 dự án/công trình xây dựng); Bảo hiểm xã hội (20 đơn vị); Người nước ngoài làm việc tại Hải Phòng (20 đơn vị); Giáo dục nghề nghiệp (02 đơn vị).

Về công tác kiểm tra chuyên ngành trong các lĩnh vực, bao gồm: An toàn, vệ sinh lao động, thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi và người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam (57 đơn vị); Liên ngành theo Quy chế phối hợp của UBND thành phố về công tác an toàn, vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ (16 đơn vị); Kiểm tra việc chấp hành pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động đối với các công trình xây dựng từ 5-10 công trình; Kiểm tra việc chấp hành pháp luật về lao động, bảo hiểm xã hội và thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở tại nơi làm việc (60 đơn vị); Kiểm tra lĩnh vực tài chính-kế toán (03 đơn vị); Kiểm tra công tác cải cách hành chính (11 đơn vị); Kiểm tra lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp (11 đơn vị); Kiểm tra lĩnh vực bảo vệ, chăm sóc trẻ em và bình đẳng giới (02 đơn vị); Kiểm tra chính sách người có công (06 đơn vị); Kiểm tra lĩnh vực bảo trợ xã hội (6 đơn vị); Kiểm tra lĩnh vực phòng chống tệ nạn xã hội (03 đơn vị); Kiểm tra việc chấp hành pháp luật về phòng, chống mại dâm và các quy định pháp luật khác (60 đơn vị).

Tải về file đính kèm: Quyết định số 30888/QĐ-SLĐTBXH.

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Danh sách các tổ chức, cá nhân được thanh, kiểm tra năm 2021 của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác