Print Thứ Hai, 01/02/2021 19:40 Gốc

Triển khai thực hiện Thư kêu gọi ủng hộ Quỹ Bảo trợ trẻ em năm 2020 của UBND thành phố, nhằm đẩy mạnh công tác Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em. Trong năm 2020, Quỹ Bảo trợ trẻ em Hải Phòng đã vận động các đơn vị, doanh nghiệp, các cá nhân đóng góp (bao gồm tiền mặt, hiện vật, dịch vụ kỹ thuật) với tổng trị giá là: 4.386.620.735 đồng.

Danh sách cụ thể xem chi tiết tại đây:

Tài liệu đính kèm:

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Danh sách các cá nhân, tập thể ủng hộ Quỹ Bảo trợ trẻ em Hải Phòng năm 2020
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác