Print Thứ Năm, 05/11/2020 14:24 Gốc

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố vừa có Quyết định số 3359/QĐ-UBND về việc tặng Cờ thi đua và Bằng khen cho các tập thể, hộ gia đình, cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước của thành phố giai đoạn 2015-2020.

Theo đó, tặng Cờ thi đua của Ủy ban nhân dân thành phố cho 36 tập thể đã có thành tích xuất sắc dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020 (Có danh sách kèm theo).

Tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố cho 73 tập thể, 184 hộ gia đình và 207 cá nhân (Có danh sách kèm theo), gồm:

– 50 tập thể đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước của thành phố giai đoạn 2015-2020;

– 19 hộ gia đình đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước của thành phố giai đoạn 2015-2020;

– 112 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước của thành phố giai đoạn 2015-2020;

– 23 tập thể đã có thành tích xuất sắc trong các lĩnh vực của thành phố giai đoạn 2015-2020;

– 165 hộ gia đình đã có thành tích xuất sắc trong các lĩnh vực của thành phố giai đoạn 2015-2020;

– 95 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong các lĩnh vực của thành phố giai đoạn 2015-2020.

Tiền thưởng theo Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ.

DANH SÁCH TẬP THỂ, CÁ NHÂN VÀ HỘ GIA ĐÌNH ĐÃ CÓ THÀNH TÍCH XUẤT SẮC TRONG CÁC LĨNH VỰC CỦA THÀNH PHỐ GIAI ĐOẠN 2015-2020. Tổng số 283 (23 tập thể, 165 hộ gia đình và 95 cá nhân), kèm theo Quyết định số 3359/QĐ-UBND ngày 4/11/2020 của Ủy ban nhân dân thành phố.

I. HỘ GIA ĐÌNH VÀ CÁ NHÂN TIÊU BIỂU TRONG GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG, CHỈNH TRANG ĐÔ THỊ THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN TRỌNG ĐIỂM CỦA THÀNH PHỐ: 122 (117 hộ gia đình và 05 cá nhân)

Huyện Thủy Nguyên: 23

1. Hộ gia đình ông Phạm Văn Tùy, thôn 6, xã Liên Khê, huyện Thủy Nguyên

2. Hộ gia đình ông Bùi Văn Dinh, thôn Hang Lương, xã Lưu Kỳ, huyện Thủy Nguyên

3. Hộ gia đình ông Đặng Văn Khương, thôn Bạch Đằng, xã Lưu Kỳ, huyện Thủy Nguyên

4. Hộ gia đình ông Nguyễn Công Khương, thôn 3, xã Liên Khê, huyện Thủy Nguyên

5. Hộ gia đình ông Phạm Văn Hà, thôn Hàm Long, xã Lưu Kỳ, huyện Thủy Nguyên

6. Hộ gia đình ông Nguyễn Huy Phong, thôn 5, xã Liên Khê, huyện Thủy Nguyên

7. Hộ gia đình bà Lê Thị Nhẫn, thôn 1, xã Thủy Sơn, huyện Thủy Nguyên

8. Hộ gia đình ông Đào Văn Hạnh, thôn Đường 10 xã Tân Dương, huyện Thủy Nguyên

9. Hộ gia đình ông Nguyễn Văn Hiền, thôn 1 xã Tân Dương, huyện Thủy Nguyên

10. Hộ gia đình ông Nguyễn Văn Quý, thôn 4B xã Tân Dương, huyện Thủy Nguyên

11. Hộ gia đình bà Lê Thị Yến, thôn 4B, xã Tân Dương, huyện Thủy Nguyên

12. Hộ gia đình bà Nguyễn Thị Bạch Liên, thôn 3, xã Thủy Son, huyện Thủy Nguyên

13. Hộ gia đình bà Đỗ Thị Mui, thôn Đường 10 xã Tân Dương, huyện Thủy Nguyên

14. Hộ gia đình ông Vũ Huy Chuyên, thôn 4B xã Tân Dương, huyện Thủy Nguyên

15. Hộ gia đình ông Nguyễn Văn Tuân, thôn Lò Vôi, xã Dương Quan, huyện Thủy Nguyên

16. Hộ gia đình ông Lê Đình Nhẳng, thôn Đông Nhà Thờ, xã Dương Quan, huyện Thủy Nguyên

17. Hộ gia đình ông Nguyễn Trịnh Đức, thôn 5, xã Tân Dương, huyện Thủy Nguyên

18. Hộ gia đình bà Nguyễn Thị Hương Lan, thôn Ben Bính A, xã Tân Dương, huyện Thủy Nguyên

19. Hộ gia đình ông Trần Văn Soái, thôn 5, xã Tân Dương, huyện Thủy Nguyên

20. Hộ gia đình ông Vũ Đăng Phạ, thôn Bến Bính A, xã Tân Dương, huyện Thủy Nguyên

21. Hộ gia đình ông Lại Văn Hùng, thôn 5, xã Tân Dương, huyện Thủy Nguyên

22. Hộ gia đình ông Hà Quang Khoa, thôn Chân Lầm, xã Dương Quan, huyện Thủy Nguyên

23. Hộ gia đình ông Lê Văn Sáng, thôn Áp Tràn, xã Dương Quan, huyện Thủy Nguyên

Huyện Vĩnh Bảo: 10

24. Hộ gia đình ông Lê Văn Khủng, thôn Tiền Hải, xã Tân Liên, huyện Vinh Bảo

25. Hộ gia đình ông Phạm Văn Quang, thôn Nam Hà, xã Tân Liên, huyện Vinh Bảo

26. Hộ gia đình ông Trần Đình Thắng, thôn 2, xã cổ Am, huyện Vĩnh Bảo

27. Hộ gia đình ông Lương Văn Hán, Thôn 2, xã Lý Học, huyện Vĩnh Bảo

28. Hộ gia đình ông Nguyễn Văn úy, thôn Tràng, xã Tam Đa, huyện Vĩnh Bảo

29. Hộ gia đình ông Đỗ Văn Quang, thôn Hu Trì, xã Vinh Quang, huyện Vinh Bảo

30. Hộ gia đình ông Nguyễn Văn Phôi, khu dân cư Hồng Phong, xã Nhân Hòa, huyện Vĩnh Bảo

31. Hộ gia đình ông Nguyễn Trung Lập, Trưởng thôn Lễ Hợp, xã Tam Đa, huyện Vĩnh Bảo

32. Hộ gia đình ông Nguyễn Văn Trình, thôn An Ninh, xã Vĩnh An, huyện Vĩnh Bảo

33. Bà Nguyễn Thị Ngà, Khu phố Tân Hòa, Thị trấn Vĩnh Bảo, huyện Vĩnh Bảo

Quận Ngô Quyền: 09

34. Hộ gia đình ông Nguyễn Văn Hội, ngách 2/54 Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Lạch Tray, quận Ngô Quyền.

35. Hộ gia đình ông Đặng Thanh Tùng, số 6/56, Trần Phú, phường cầu Đất, quận Ngô Quyền.

36. Hộ gia đình bà Nguyễn Thị Bán, Tổ dân phố số 09, phường Đông Khê, quận Ngô Quyền

37. Hộ gia đình bà Thái Thị Hồng Nhung, Tổ dân phố số 08, phường Đông Khê, quận Ngô Quyền

38. Hộ gia đình ông Lê Văn Bảy, số 11 Trần Phú, phường Máy Tơ, quận Ngô Quyền.

39. Hộ gia đình ông Trần Phú Nho, Tổ dân phố số 13, phường Đông Khê, quận Ngô Quyền

40. Hộ gia đình ông Đinh Như Lương, Tổ dân phố số 27, phường Đông Khê, quận Ngô Quyền

41. Hộ gia đình ông Đào Việt Hùng, Tổ dân phố số 10, phường Đông Khê, quận Ngô Quyền

42. Hộ gia đình ông Nguyễn Văn Quang, số 57CT3Đ1 phường Đồng Quốc Bình, quận Ngô Quyền

Huyện Cát Hải: 11

43. Hộ gia đình ông Nguyễn Văn Bích, xã Phù Long, huyện Cát Hải

44. Hộ gia đình ông Nguyễn Văn Huynh, thôn Chấn, xã Đồng Bài, huyện Cát Hải

45. Hộ gia đình ông Nguyễn Văn Hiền, thôn Văn Chấn, xã Văn Phong, huyện Cát Hải

46. Hộ gia đình ông Phạm Văn Minh, thôn Minh Tân, xã Nghĩa Lộ, huyện Cát Hải

47. Hộ gia đình ông Phạm Quang Tuyến, thôn Trung, xã Đồng Bài, huyện cát Hải

48. Hộ gia đình ông Vũ Văn Chủ, xã Trân Châu, huyện Cát Hải

49. Hộ gia đình ông Nguyễn Văn Hanh, thôn 1, xã Xuân Đám, huyện Cát Hải

50. Hộ gia đình ông Nguyễn Tiến Đường, thôn 1, xã Xuân Đám, huyện Cát Hải

51. Hộ gia đình ông Phạm Văn Cân, Tổ dân phố Lương Năng, thị trấn Cát Hải, huyện Cát Hải

52. Hộ gia đình ông Đoàn Quang Chiêm, thôn Minh Tân, xã Nghĩa Lộ, huyện Cát Hải

53. Hộ gia đình ông Nguyễn Thanh Thúy, thôn Minh Hồng, xã Nghĩa Lộ, huyện Cát Hải

Quận Lê Chân: 10

54. Ông Mai Hồng Quang, số 107 + 109/96 chợ Hàng, phường Dư Hàng Kênh, quận Lê Chân

55. Hộ gia đình ông Nguyễn Trọng Hùng, số 147 Hai Bà Trưng, phường An Biên, quận Lê Chân

56. Hộ gia đình bà Vũ Thị Thậm, số 35/326 Chợ Hàng, phường Dư Hàng Kênh, quận Lê Chân

57. Hộ gia đình ông Phạm Quang Sơn, số 10/31/326 Chợ Hàng, phường Dư Hàng Kênh, quận Lê Chân

58. Hộ gia đình ông Nguyễn Hữu Thành, số 1/382 Chợ Hàng, phường Dư Hàng Kênh, quận Lê Chân

59. Hộ gia đình ông Đặng Văn Phú, Tổ 18, phường Vĩnh Niệm, quận Lê Chân

60. Hộ gia đình ông Nguyễn Văn Thu, ngõ 646 Thiên Lôi, Tổ 26, phường Vĩnh Niệm, quận Lê Chân

61. Hộ gia đình bà Vũ Thị Nga, số 28/109 Trại Lẻ, Kênh Dương, quận Lê Chân

62. Hộ gia đình bà Đặng Thị Duyên, Tổ 16, phường Vĩnh Niệm, quận Lê Chân

63. Hộ gia đình ông Đặng Văn Ngọc, Tổ 21 phường Vĩnh Niệm, quận Lê Chân

Huyện An Dương: 09

64. Hộ gia đình ông Trần Đức Tùy, thôn Hy Tái, xã Hồng Thái, huyện An Dương

65. Hộ gia đình bà Trần Thị Chót, xóm 3, thôn Tràng Duệ, xã Lê Lợi, huyện An Dương

66. Hộ gia đình ông Bùi Duy Hùng, xóm 2, thôn Tràng Duệ, xã Lê Lợi, huyện An Dương

67. Hộ gia đình ông Mai Ngọc Công, xóm 4, thôn Tràng Duệ, xã Lê Lợi, huyện An Dương

68. Hộ gia đình ông Đỗ Văn Hảo, thôn Hòa Nhất, xã Đặng Cương, huyện An Dương

69. Hộ gia đình ông Đỗ Văn Hiền, thôn Lương Quy, xã Lê Lợi, huyện An Dương

70. Hộ gia đình bà Phạm Thị Hoa, thôn Lương Quy, xã Lê Lợi, huyện An Dương

71. Hộ gia đình ông Nguyễn Văn Tặng, thôn Lương Quy, xã Lê Lợi, huyện An Dương

72. Hộ gia đình ông Nguyễn Quốc Xuân, thôn Hòa Nhất, xã Đặng Cương, huyện An Dương

Huyện Tiên Lãng: 10

73. Hộ gia đình ông Vũ Văn Chạt, thôn Hợp Hưng, xã Tây Hưng, huyện Tiên Lãng

74. Hộ gia đình bà Đỗ Thị Cậy, thôn Tân Thắng, xã Vinh Quang, huyện Tiên Lãng

75. Hộ gia đình ông Phạm Khắc Bằng, thôn Trung Hưng, xã Đông Hưng, huyện Tiên Lãng

76. Hộ gia đình ông Nguyễn Văn Xuân, thôn Tuần Tiến, xã Kiến Thiết, huyện Tiên Lãng

77. Hộ gia đình ông Đoàn Văn Nhơ, thôn Hùng Hưng, xã Đông Hưng, huyện Tiên Lãng

78. Hộ gia đình ông Vũ Văn Tương, thôn 7, xã Hùng Thắng, huyện Tiên Lãng

79. Hộ gia đình ông Trần Đức Tươi, Khu 3, Thị trấn Tiên Lãng, huyện Tiên Lãng

80. Hộ gia đình ông Vũ Văn Vé, thôn Nam Tử 1, xã Kiến Thiết, huyện Tiên Lãng

81. Hộ gia đình ông Nguyễn Bá Khảm, thôn Xuân Hưng, xã Tây Hưng, huyện Tiên Lãng

82. Hộ gia đình ông Lê Văn Đượm, Khu 4 thị trấn Tiên Lãng, huyện Tiên Lãng

Quận Hải An: 08

83. Ông Lê Đức Thái, Tổ dân phố số 4, phường Đằng Hải, quận Hải An.

84. Hộ gia đình ông Lê Hữu Thay, Tổ dân phố số 9, phường Đằng Hải, quận Hải An

85. Hộ gia đình ông Nguyễn Hồng Thanh, Tổ dân phố số 6, phường Tràng Cát, quận Hải An.

86. Hộ gia đình ông Đinh Mạnh Sừng, Tổ dân phố số 2, phường Đằng Hải, quận Hải An.

87. Hộ gia đình bà Trịnh Thị Hải, Tổ dân phố số 16, phường Thành Tô, quận Hải An.

88. Hộ gia đình ông Phạm Văn Trung, Tổ dân phố số 10, phường Nam Hải, quận Hải An.

89. Hộ gia đình bà Giang Thị Láy, Tổ dân phố Hạ Đoạn 4, phường Đông Hải 2, quận Hải An.

90. Hộ gia đình ông Trịnh Văn Tiền, Tổ dân phố Thượng Đoạn Xá 1, phường Đông Hải 1, quận Hải An.

Quận Hồng Bàng: 10

91. Hộ gia đình ông Trần Vãn Chung, số 4 Hồng Bàng, phường Sở Dầu, quận Hồng Bàng

92. Hộ gia đình bà Bùi Thị Thái, số 23 Thế Lữ, phường Hạ Lý, quận Hồng Bàng

93. Hộ gia đình ông Bùi Hữu Vân, số 8 Hồng Bàng, phường Sở Dầu, quận Hồng Bàng

94. Hộ gia đình ông Hà Văn Thông, số 229 Hà Nội, phường Thượng Lý, quận Hồng Bàng

95. Hộ gia đình ông Nguyễn Văn Hùng, số 40/2 Thất Khê, phường Minh Khai, quận Hồng Bàng

96. Hộ gia đình ông Trần Ngọc Thi, số 241 Hả Nội, phường Thượng Lý, quận Hồng Bàng

97. Hộ gia đình bà Vũ Thị Nga, số 20 Thế Lữ, phường Hạ Lý, quận Hồng Bàng

98. Hộ gia đình ông Mai Văn Tâm, số 14/12/2 Hoàng Văn Thụ, phường Minh Khai, quận Hồng Bàng

99. Hộ gia đình bà Nguyễn Thị Gái, số 2 Hồng Bàng, phường Trại Chuối, quận Hồng Bàng

100. Hộ gia đình bà Nguyễn Thị Nguyệt, số 21A Thế Lữ, phường Hạ Lý, quận Hồng Bàng

Huyện An Lão: 05

101. Hộ gia đình ông Phùng Văn Lưới, thôn Câu Thượng, xã Quang Hưng, huyện An Lão

102. Hộ gia đình bà Hoàng Thị Rợi, thôn Nghĩa Trang, xã Bát Trang, huyện An Lão

103. Hộ gia đình ông Vũ Văn Thiết, thôn Câu Trung, xã Quang Hưng, huyện An Lão

104. Hộ gia đình ông Đoàn Văn Tiến, thôn Quán Trang, xã Bát Trang, huyện An Lão

105. Hộ gia đình ông Phan Viết Tính, thôn Ích Trang, xã Bát Trang, huyện An Lão

Quận Đồ Sơn: 05

106. Hộ gia đình ông Đặng Bá Hằng, Tổ dân phố Điện Biên, phường Bàng La, quận Đồ Sơn

107. Hộ gia đình ông Phạm Văn Thướng, Tổ dân phố Quang Trung, phường Minh Đức, quận Đồ Sơn

108. Hộ gia đình ông Đặng Quang Long, Tổ dân phố Dân Tiến, phường Minh Đức, quận Đồ Sơn

109. Hộ gia đình ông Phùng Vãn Tê, Tổ dân phố Đề Thám, phường Minh Đức, quận Đồ Sơn

110 Ông Bùi Đức Tùy, Tổ dân phố Ngô Quyền, phường Minh Đức, quận Đồ Sơn

Huyện Kiến Thụy: 06

111. Hộ gia đình ông Ngô Quang Tăng, thôn Đoan Xá 1, xã Đoàn Xá, huyện Kiến Thụy

112. Hộ gia đình bà Vũ Thị Hiu, thôn 2, xã Tú Sơn3 huyện Kiến Thụy

113. Hộ gia đình ông Nguyễn Mạnh cầm, thôn Đoan Xá 1, xã Đoàn Xá, huyện Kiến Thụy

114. Hộ gia đình ông Nguyễn Văn Lâu, thôn Đoan Xá 2, xã Đoàn Xá, huyện Kiến Thụy

115. Hộ gia đình bà Đặng Thị Vân, thôn Đoan Xá 2, xã Đoàn Xá, huyện Kiến Thụy

116. Hộ gia đình ông Phạm Văn Vơ, thôn Đoan Xá 1, xã Đoàn Xá, huyện Kiến Thụy

Quận Dương Kinh: 03

117. Hộ gia đình bà Đỗ Thị Hiếng, Tổ dân phố số 2, phường Hưng Đạo, quận Dương Kinh

118. Hộ gia đình ông Phạm Ngọc Liệt, Tổ dân phố số 2, phường Hòa Nghĩa, quận Dương Kinh

119 Ông Phạm Quốc Doanh, Tổ dân phố Đông Lãm 4, phường Đa Phúc, quận Dương Kinh

Quận Kiến An: 03

120. Hộ gia đình ông Vũ Trọng Yềm, Tổ dân phố Phương Khê, phường Đồng Hòa, quận Kiến An

121. Hộ gia đình ông Nguyễn Văn Kiên, Tổ dân phố số 15, phường Tràn Thành Ngọ, quận Kiến An

122. Hộ gia đình bà Dương Thị Huyền, Tổ dân phố số 15, phường Trần Thành Ngọ, quận Kiến An

II. PHONG TRÀO “CẢ NƯỚC CHUNG SỨC XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI”: 38 (33 tập thể và 05 cá nhân)

Huyện Thủy Nguyên: 07

1. Hộ gia đình bà Bùi Thị Thu Hằng, thôn Đông Quán, xã Hoa Động, huyện Thủy Nguyên

2. Hộ gia đình ông Đỗ Văn Quế, thôn Man, xã Quảng Thanh, huyện Thủy Nguyên

3. Hộ gia đình ông Nguyễn Mạnh Đạt, thôn Rúp, xã Trung Hà, huyện Thủy Nguyên

4. Hộ gia đình bà Bùi Thị Hùy, thôn 8, xã Minh Tân, huyện Thủy Nguyên

5. Hộ gia đình ông Đào Văn Lành, thôn Núi 1, xã Thủy Đường, huyện Thủy Nguyên

6. Hộ gia đình bà Trương Thị Hằng, xã An Sơn, huyện Thủy Nguyên

7. Hộ gia đình ông Hoàng Văn Trọng, thôn 5, xã Tam Hưng, huyện Thủy Nguyên

Huyện Vĩnh Bảo: 08

8. Ông Vũ Tiến Đạt, Trưởng thôn Nhân Lễ, xã Vĩnh Long, huyện Vĩnh Bảo

9. Ông Nguyễn Văn My, Bí thư Chi bộ thôn 7, xã Cao Minh, huyện Vĩnh Bảo

10. Ông Trần Văn Tiến, Bí thư Chi bộ thôn 2, xã Vĩnh Tiến, huyện Vĩnh Bảo

11. Hộ gia đình ông Trịnh Vãn Quân, thôn cống Hiền, xã Cộng Hiền, huyện Vĩnh Bảo

12. Hộ gia đình ông Phạm Phú Tấn, thôn Phương Trì 2, xã Hùng Tiến, huyện Vĩnh Bảo

13. Ông Trần Xuân Nghiệp, Bí thư Chi bộ thôn Chanh Dưới, xã Tam Đa, huyện Vĩnh Bảo

14. Ông Phạm Văn Minh, Trưởng Ban công tác mặt trận thôn Hồng Thái, xã Đồng Minh, huyện Vĩnh Bảo

15. Hộ gia đình ông Nguyễn Hữu Tòa, thôn Kim Ngân, xã Vĩnh An, huyện Vĩnh Bảo

Huyện Tiên Lãng: 03

16. Hộ gia đình ông Nguyễn Văn Tý, thôn Hào Lai, xã cấp Tiến, huyện Tiên Lãng

17. Hộ gia đình ông Vũ Nguyên Thái, thôn Phú Cơ, xã Quyết Tiến, huyện Tiên Lãng

18. Hộ gia đình ông Cao Hồng Mao, thôn Nam Phong 2, xã Kiến Thiết, huyện Tiên Lãng

Huyện Kiến Thụy: 05

19. Hộ gia đình ông Cao Văn Minh, thôn 4, xã Du Lễ, huyện Kiến Thụy

20. Hộ gia đình ông Bùi Đức Thắng, thôn Đồng Rồi, xã Ngũ Đoan, huyện Kiến Thụy

21. Hộ gia đình ông Vũ Văn Đồi, thôn Cốc Liễn 2, xã Minh Tân, huyện Kiến Thụy

22. Hộ gia đình ông Ngô Đức Chính, Thôn Quế Lâm, xã Thụy Hương, huyện Kiến Thụy

23. Hộ gia đình ông Bùi Đình Phăng, Thôn 2, xã Tú Sơn, huyện Kiến Thụy

Huyện An Lão: 05

24. Hộ gia đình ông Ngô Công Hoan, thôn An Áo, xã An Thái, huyện An Lão

25. Hộ gia đình ông Lê Thiện Chí, thôn Nguyệt Áng 1, xã Thái Sơn, huyện An Lão

26. Hộ gia đình ông Đào Xuân Quế, thôn Trực Trang, xã Bát Trang, huyện An Lão

27. Hộ gia đình ông Phạm Văn Bằng, thôn Cốc Tràng, xã Chiến Thắng

28. Hộ gia đình ông Phạm Văn Tắc, thôn Cốc Tràng, xã Chiến Thắng

Huyện An Dương: 05

29. Hộ gia đình ông Lê Văn Mào, thôn Hà Nhuận 1, xã An Hòa, huyện An Dương

30. Hộ gia đình ông Bùi Xuân Đạo, thôn Văn Tiến, xã Đại Bản, huyện An Dương

31. Hộ gia đình ông Phạm Văn Chủng, thôn Đồng Quang, xã Đặng Cương, huyện An Dương

32. Hộ gia đình ông Lê Hồng Diễn, thôn Phạm Dùng, xã An Hồng, huyện An Dương

33. Hộ gia đình ông Nguyễn Văn Xuyên, thôn Minh Kha, xã Đồng Thái, huyện An Dương

Huyện Cát Hải: 05

34. Hộ gia đình ông Vũ Văn Thi, thôn 1 xã Hiền Hào, huyện Cát Hải

35. Hộ gia đình ông Vũ Hữu Năng, thôn 2 xã Gia Luận, huyện Cát Hải

36. Hộ gia đình bà Vũ Thị Yến, thôn Minh Châu, xã Trân Châu, huyện Cát Hải

37. Hộ gia đình ông Hoàng Văn Tiệp, thôn 3 xã Xuân Đám, huyện Cát Hải

38. Hộ gia đình ông Nguyễn Văn Hiệp, thôn 4 xã Xuân Đám, huyện Cát Hải

III. PHONG TRÀO THI ĐUA THỰC HIỆN CHỦ ĐỀ NĂM CỦA THÀNH PHỐ “TĂNG CƯỜNG KỶ CƯƠNG, THU, CHI NGÂN SÁCH, ĐẨY MẠNH CẢI THIỆN MÔI TRƯỜNG ĐẦU TƯ KINH DOANH”, PHONG TRÀO THI ĐUA “DOANH NGHIỆP VIỆT NAM HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN”: 18 tập thể và 02 cá nhân

1. Công ty Xăng dầu Khu vực III – Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên

2. Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Dầu khí Hải Linh

3. Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thuốc Lá Hải Phòng

4. Công ty Cổ phần Nhiệt Điện Hải Phòng

5. Công ty Ximăng Chinfon

6. Công ty Cổ phần Habeco – Hải Phòng

7. Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khi PVOIL Hải Phòng

8. Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Hải Phòng

9. Xí nghiệp Xăng dầu K131

10. Công ty Trách nhiệm hữu hạn LG Electronics Việt Nam Hải Phòng

11. Công ty Trách nhiệm hữu hạn LG Display Việt Nam Hải Phòng

12. Công ty Xăng dầu Quân đội Khu vực 1

13. Công ty Cổ phần Cảng Hải Phòng

14. Công ty Cổ phần Khu Công nghiệp Đình Vũ

15. Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy

16. Công ty Cổ phần cấp nước Hải Phòng

17. Công ty Cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền Phong

18. Công ty Trách nhiệm hữu hạn Dầu nhờn IDEMITSU Việt Nam

19. Ông KONTANI MASATOSHI, Tổng giám đốc. Công ty Trách nhiệm hữu hạn TOYODA GOSEI Hải Phòng

20. Ông Nguyễn Đức Dũng, Giám đốc Viễn thông Hải Phòng

IV. PHONG TRÀO THI ĐUA “HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH”: 10 cá nhân

1. Ông Đào Văn Phả, Bí thư Chi bộ 7, Đảng bộ xã Kiến Quốc, huyện Kiến Thụy

2. Bà Hoàng Thị Thành, Phó Bí thư Chi bộ, Tổ trưởng Tổ dân phố 03, phường Đồng Quốc Bình, quận Ngô Quyền

3. Ông Nguyễn Đắc Trại, Đảng viên Chi bộ thôn 4, xã Liên Khê, huyện Thủy Nguyên

4. Ông Nguyễn Văn Khiềm, Tổ trưởng Tổ dân phố Đồng Tử 1, phường Phù Liễn, quận Kiến An

5. Bà Hoàng Thị Hoan, Phó Bí thư Chi bộ, Tổ trưởng Tổ dân phố Điện Biên, phường Bàng La, quận Đồ Sơn

6. Bà Nguyễn Thị Dung, Phó Bí thư Chi bộ, Tổ trưởng Tổ dân phố 1C, phường Hải Thành, quận Dương Kinh

7. Ông Phạm Văn Hải, Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Hạ, xã An Hưng, huyện An Dương

8. Ông Nguyễn Trung Hậu, Bí thư Chi bộ thôn Nam Sơn 1, xã An Thọ, huyện An Lão

9. Ông Vũ Hồng Nhạn, Bí thư Chi bộ, Trưởng ban Công tác Mặt trận cơ sở thôn 6, xã Hòa Bình, huyện Vĩnh Bảo

10. Ông Nguyễn Văn Phong, thôn 4, xã Xuân Đám, huyện Cát Hải

V. PHONG TRÀO “CẢ NƯỚC CHUNG TAY VÌ NGƯỜI NGHÈO, KHÔNG ĐỂ AI BỊ BỎ LẠI PHÍA SAU”: 10 tập thể

1. Ngân hàng Vietcombank Hải Phòng, số 275 Lạch Tray, phường Đằng Giang, Ngô Quyền

2. Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Xi măng ViCem Hải Phòng, Thị trấn Minh Đức, Thủy Nguyên

3. Công ty Cổ phần Ô tô Trường Hải, phường Sở Dầu, quận Hồng Bàng

4. Công ty Tân Cảng – Sài Gòn, số 722 đường Điện Biên Phủ, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh

5. Tổng Công ty Bia rượu nước giải khát Sài Gòn, Cụm Công nghiệp Vĩnh Niệm, Lê Chân

6. Hộ gia đình bà Nguyễn Thị Diễn, Tổ dân phố Kha Lâm 6, phường Nam Sơn, quận Kiến An

7. Hộ gia đình ông Trần Thế Văn, số 8B3/16 Bạch Đằng, phường Hạ Lý, quận Hồng Bàng

8. Hộ gia đình bà Ngô Thị Thúy, số nhà 27/80 Lương Khánh Thiện, phường Cầu Đất, quận Ngô Quyền

9. Hộ gia đình ông Bùi Viết Vịnh, thôn Dân Hạnh, xã Đặng Cương, huyện An Dương

10. Hộ gia đình ông Nguyễn Trường Giang, thôn Dân Hạnh, xã Đặng Cương, huyện An Dương

VI. PHONG TRÀO “TOÀN DÂN ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG ĐỜI SỐNG VĂN HÓA”: 07 cá nhân

1. Bà Nguyễn Thị Kim Chung, Chuyên viên văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” thành phố

2. Ông Nguyễn Văn Toàn, Trưởng làng văn hóa Văn Cú, xã An Đồng, huyện An Dương

3. Ông Bùi Duy Thể, Tổ trưởng Tổ dân phố văn hóa số 16, phường Bắc Sơn, quận Kiến An

4. Bà Nguyễn Thị Dung, Tổ trưởng Tổ dân phố văn hóa 1C, phường Hải Thành, quận Dương Kinh

5. Ông Nguyễn Văn Xuân, thôn 2, Xã Mỹ Đồng, huyện Thủy Nguyên

6. Ông Vũ Văn Trinh, Trưởng làng văn hóa Đốc Hậu, xã Toàn Thắng, huyện Tiên Lãng

7. Bà Nguyễn Thị Hồng Thanh, Bí thư chi bộ Tổ dân phố số 8, phường Hồ Nam, quận Lê Chân

VII. PHONG TRÀO THI ĐUA “LAO ĐỘNG GIỎI, LAO ĐỘNG SÁNG TẠO”: 12 cá nhân

1. Ông Phạm Anh Tuấn, Thợ sửa chữa điện, xưởng khai thác Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Xi măng Vicem Hải Phòng

2. Ông Nguyễn Văn Lục, Nhân viên kỹ thuật, Phòng Kỹ thuật, Công ty cổ phần Điện cơ Hải Phòng

3. Ông Nguyễn Văn Long, Tổ trưởng Tổ thiết kế các loại dưỡng – Phòng thiết kế dưỡng, Công ty Trách nhiệm hữu hạn May Việt Hàn

4. Ông Lê Văn Minh, Nhân viên Xí nghiệp Đồng hồ, Công ty cổ phần cấp nước Hải Phòng

5. Ông Bùi Văn Thành, Công nhân Công ty Trách nhiệm hữu hạn sản xuất thương mại Quang Minh

6. Ông Dương Hoàng Hiệp, Kỹ thuật viên, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Dầu nhờn Chevron Việt Nam

7. Ông Phùng Đức Cảnh, Nhân viên Phòng kỹ thuật sản xuất, Công ty LG Electronics Việt Nam

8. Ông Nguyễn Văn Mười, Công nhân cơ điện, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Vico thuộc Công ty cổ phần Tập đoàn VLC

9. Ông Phạm Thanh Hiếu, Kỹ sư, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Total Gas Hải Phòng

10. Ông Phạm Văn Hiền, Nhân viên phòng Kỹ thuật, Công ty cổ phần Cảng Nam Hải

11. Bà Phạm Thị Hường, Cán bộ Khu liên hợp xử lý chất thải Tràng Cát, Công ty Trách nhiệm hữu hạn MTV Môi trường đô thị Hải Phòng

12. Bà Nguyễn Thị Ngọc, Tổ trưởng sản xuất tổ Vạn Mỹ, Xí nghiệp môi trường đô thị Ngô Quyền 2, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Môi trường đô thị Hải Phòng

VIII. PHONG TRÀO THI ĐUA “CỰU CHIẾN BINH GƯƠNG MẪU”: 04 cá nhân

1. Ông Nguyễn Bá Ngư, Hội viên Cựu chiến binh phường Hùng vương, quận Hồng Bàng

2. Ông Nguyễn Văn Hinh, Hội viên Cựu chiến binh xã Tân Tiến, huyện An Dương

3. Ông Nguyễn Đình Nghị, Chi hội trưởng Cựu chiến binh thôn 11, xã Thiên Hương, huyện Thủy Nguyên

4. Ông Ngô Đức Tài, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã An Thắng, huyện An Lão

IX. PHONG TRÀO THI ĐUA “DẠY TỐT, HỌC TỐT”: 10 cá nhân

1. Bà Nguyễn Thị Thanh Thúy, Giáo viên Trường Trung học phổ thông chuyên Trần Phú, Sở Giáo dục và Đào tạo

2. Ông Lê Đức Thịnh, Giáo viên Trường Trung học phổ thông chuyên Trần Phú, Sở Giáo dục và Đào tạo

3. Bà Kim Thị Hường, Giáo viên Trường Trung học phổ thông chuyên Trần Phú, Sở Giáo dục và Đào tạo

4. Bà Lê Thúy Hạnh, Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Trần Phú, quận Lê Chân

5. Bà Nguyễn Thị Kim Dung, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Thủy Đường, huyện Thủy Nguyên

6. Em Lý Hải Đăng, cựu học sinh chuyên Hóa, Trường Trung học phổ thông chuyên Trần Phú, Sở Giáo dục và Đào tạo

7. Em Trần Thị Minh Anh, cựu học sinh chuyên Sinh, Trường Trung học phổ thông chuyên Trần Phú, Sở Giáo dục và Đào tạo

8. Em Nguyễn Thuận Hưng, cựu học sinh chuyên Toán, Trường Trung học phổ thông chuyên Trần Phú, Sở Giáo dục và Đào tạo

9. Em Trịnh Văn Hoàn, cựu học sinh chuyên Toán, Trường Trung học phổ thông chuyên Trần Phú, Sở Giáo dục và Đào tạo

10. Em Nguyễn Trung Hải, cựu học sinh chuyên Hóa, Trường Trung học phổ thông chuyên Trần Phú, Sở Giáo dục và Đào tạo

X. PHONG TRÀO THI ĐUA “DÂN VẬN KHÉO”: 05 cá nhân

1. Ông Nguyễn Mạnh Chuẩn, Chủ tịch Hội Cựu chiến bịnh xã Hiệp Hòa, huyện Vĩnh Bảo

2. Bà Phạm Thị Dung, Trưởng thôn Xuân Chiếng, xã Ngũ Phúc, huyện Kiến Thụy

3. Ông Đặng Hữu Dũng, Trưởng thôn Mông Thượng, xã Chiến Thắng, huyện An Lão

4. Ông Đinh Tiến Lực, xã Lập Lễ, huyện Thủy Nguyên

5. Ông Phạm Văn Vĩnh, ủy viên ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Lãm Hà, quận Kiến An

XI. HỘ GIA ĐÌNH SẢN XUẤT, KINH DOANH GIỎI: 10 hộ gia đình và 02 cá nhân

Huyện Cát Hải

1. Hộ gia đình ông Nguyễn Tiến Mạnh, thôn 4 xã, Xuân Đám, huyện Cát Hải

2. Hộ gia đình ông Nguyễn Đình Hùng, thôn Nam, xã Phù Long, huyện Cát Hải

Huyện Vĩnh Bảo

3. Hộ gia đình bà Hoàng Thị Gái, xã An Hòa, huyện Vĩnh Bảo

Huyện An Lão

4. Hộ gia đình ông Vũ Văn Tăng, thôn Tiến Lập, xã Mỹ Đức, huyện An Lão

Huyện Bạch Long Vĩ

5. Hộ gia đình bà Nguyễn Thị Hà, khu dân cư Thanh niên xung phong, huyện Bạch Long Vĩ

Quận Hải An

6. Ông Vũ Quang Đông, Tổ dân phố số 1, phường Tràng Cát, quận Hải An.

7. Ông Lê Văn Huỳnh, Tổ dân phố số 2 phường Nam Hải, quận Hải An.

Quận Ngô Quyền

8. Hộ gia đình bà Quách Thị Lệ, số 158 Lương Khánh Thiện, phường cầu Đất, quận Ngô Quyên.

9. Hộ gia đình bà Phạm Thị Chi, lô 7B Lê Hồng Phong, phường Đông Khê, Ngô Quyên

Quận Lê Chân

10. Hộ gia đình ông Vũ Đức Khuya, số 19/107 Đình Đông, phường Đông Hải, quận Lê Chân

11. Hộ gia đình ông Phạm Quý Ngọc, số 85 Dân Lập, phường Dư Hàng Kênh, quận Lê Chân

Quận Hồng Bàng

12. Hộ gia đình ông Lê Hải Thanh, số 273 Phan Bội Châu, phường Phan Bội Châu, quận Hồng Bàng

XII. LĨNH VỰC AN NINH, QUỐC PHÒNG: 11 cá nhân

1. Trung tá Nguyễn Quốc Anh, Đội trưởng, Đội 2, Phòng PV06, Công an thành phố

2. Đại úy Hoàng Văn Thám, Đội trưởng, Đội 5, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an thành phố

3. Trung tá Hà Ngọc Dũng, Trưởng Công an phường Minh Khai, Công an quận Hồng Bàng

4. Thiếu tá Nguyễn Huy Hiếu, Trưởng Công an xã Tân Tiến, Công an huyện An Dương

5. Trung tá Nguyễn Ngọc Thúy, Đội trưởng, Đội 1, Phòng Công tác Đảng và Công tác chính trị, Công an thành phố

6. Đại úy Trương Mạnh Tùng, Đội trưởng Đội phòng chống ma túy và tội phạm, Đồn Biên phòng Tràng Cát, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Thành phố

7. Thượng tá Phạm Đình Thành, Chánh Văn phòng, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố

8. Thiếu tá Nguyễn Đức Đại, Quân nhân chuyên nghiệp, lái xe Đại đội Thiết giáp 3, Tiểu đoàn Tăng – Thiết giáp 34, Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Hải Phòng

9. Đại úy Phạm Công Trọng, Quân nhân chuyên nghiệp, nhân viên Quân y, Ban Chỉ huy quân sự quận Kiến An, Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Hải Phòng

10. Thiếu tá Lê Ngọc Trọng, Bệnh xá Trưởng, Bệnh xá Quân, dân y, Tiểu đoàn Phòng thủ đảo Bạch Long Vỹ, Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Hải Phòng

11. Đại úy Nguyễn Huy Thọ, Quân nhân chuyên nghiệp, Tiếu đội trưởng Tiểu đội Kho, Đại đội Bảo quản, Tiểu đoàn Phòng thủ đảo Bạch Long Vỹ, Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Hải Phòng

XIII. LĨNH VỰC Y TẾ: 10 cá nhân

1. Ông Vũ Văn Bộ, Bác sỹ, Trưởng Khoa Y học cổ truyền – Phục hồi chức năng, Bệnh viện Đa khoa huyện Thủy Nguyên

2. Ông Phạm Thanh Hải, Bác sỹ, Phó Trưởng khoa Ngoại 7, Bệnh Viện Hữu Nghị Việt Tiệp Hải Phòng

3. Ông Nguyễn Văn Minh, Bác sỹ Chuyên khoa I, Trường khoa Khám bệnh, Trung tâm Y tế huyện An Dương

4. Ông Trần Quang Điện, Điều dưỡng, Khoa Ngoại tổng hợp, Trung tâm Y tế huyện Cát Hải

5. Bà Phạm Thị Việt Anh, Cử nhân Điều dưỡng, Phó trưởng Khoa Kiểm soát bệnh tật và HIV/AIDS, Trung tâm Y tế quận Ngô Quyền

6. Bà Lương Thị An Thư, Điều dưỡng, Khoa Khám bệnh yêu cầu, Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng

7. Ông Trần Tuấn Anh, Điều dưỡng, Khoa cấp cứu – Hồi sức tích cực & chống độc, Bệnh viện Phổi Hải Phòng.

8. Bà Nguyễn Thị Sim, Điều dưỡng Khoa cấp cứu Ngoại viện, Trung tâm Cấp cứu 115

9. Ông Phan Hồng Hải, Ths.Bs. Trưởng khoa Kiểm soát bệnh truyền nhiễm, Trung tâm Y tế dự phòng thành phố Hải Phòng

10. Ông Vũ Mạnh Tiêu, Bác sỹ, Trưởng Trạm Y tế xã An Hòa, Trung tâm Y tế huyện Vĩnh Bảo

XIV. LĨNH VỰC VĂN HÓA, THỂ THAO: 08 cá nhân

1. Ông Chu Tâm Huy, Nhạc sỹ, Trưởng đoàn Đoàn Ca múa Hải Phòng

2. Ông Nguyễn Thanh Bình, Nghệ sĩ ưu tú, Diễn viên Đoàn Chèo Hải Phòng

3. Ông Hoàng Văn Nam, Vận động viên môn Vật, Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao Hải Phòng.

4. Bà Đỗ Thị Thanh Thảo, Vận động viên môn Đua thuyền, Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao Hải Phòng

5. Ông Nguyễn Tùng Dương, Vận động viên bộ môn Nhảy cầu, Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao Hải Phòng

6. Ông Ngô Quang Dũng, Trưởng bộ mồn Vật, Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao Hải Phòng

7. Bà Nguyễn Thị Thanh Thúy, Trưởng bộ môn Thể dục dụng cụ, Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao Hải Phòng

8. Ông Đào Quốc Bình, Trưởng bộ môn Nhảy cầu, Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao Hải Phòng

XV. LĨNH VỰC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ: 01 cá nhân

1. Tiến sỹ Đoàn Trường Son, Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử

XVI. LĨNH VỰC BÁO CHÍ, TUYÊN TRUYỀN: 03 cá nhân

1. Ông Nguyễn Hoàng, Biên tập viên Báo Hải Phòng

2. Ông Phạm Thanh Tân, Trưởng Văn phòng đại diện Báo Đầu tư khu vực duyên hải phía Bắc tại Hải Phòng

3. Bà Nguyễn Thị Minh Huệ, Trưởng Cơ quan Thường trú Thông tấn xã Việt Nam tại Hải Phòng

DANH SÁCH CÁC TẬP THẾ VÀ CÁ NHÂN CÓ THÀNH TÍCH XUẤT SẮC TRONG PHONG TRÀO THI ĐUA YÊU NƯỚC GIAI ĐOẠN 2015-2020 ĐƯỢC TẶNG CỜ THI ĐUA, BẰNG KHEN CỦA CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ. Tổng số 217 (Cờ thi đua cho 36 tập thể; Bằng khen 50 tập thể, 19 hộ gia đình và 112 cá nhân). Kèm theo Quyết định số 3359/QĐ-UBND ngày 4/11/2020 của Ủy ban nhân dân thành phố.

I. CỜ THI ĐUA CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ:

1. Văn phòng Thành ủy

2. Sở Y tế

3. Tòa án nhân dân thành phố

4. Kho bạc Nhà nước Hải Phòng

5. Hội Cựu Thanh niên xung phong thành phố

6. Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố

7. Hiệp hội du lịch Hải Phòng

8. Câu lạc bộ Bạch Đằng

9. Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng

10. Công ty Cổ phần Cảng Hải Phòng

11. Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng

12. Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Hải Phòng

13. Công ty Trách nhiệm hữu hạn Vico

14. Bệnh viện Đa khoa huyện Thủy Nguyên, Sở Y tế

15. Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp, Sở Y tế

16. Trung tâm Y tế huyện Thủy Nguyên, Sở Y tế

17. Nhân dân và cán bộ huyện Thủy Nguyên

18. Nhân dân và cán bộ quận Ngô Quyền

19. Nhân dân và cán bộ phường Đồng Quốc Bình, quận Ngô Quyền

20. Nhân dân và cán bộ phường Cát Dài, quận Lê Chân

21. Nhân dân và cán bộ phường Hải Sơn, quận Đồ Sơn

22. Nhân dân và cán bộ phường Thượng Lý, quận Hồng Bàng

23. Nhân dân và cán bộ phường Hải Thành, quận Dương Kinh

24. Nhân dân và cán bộ phường Đằng Hải, quận Hải An

25. Nhân dân và cán bộ phường Trần Thành Ngọ, quận Kiến An

26. Nhân dân và cán bộ xã Kiến Thiết, huyện Tiên Lãng

27. Nhân dân và cán bộ xã Đồng Thái, huyện An Dương

28. Nhân dân và cán bộ xã An Thái, huyện An Lão

29. Nhân dân và cán bộ xã Xuân Đám, huyện Cát Hải

30. Nhân dân và cán bộ xã Hòa Bình, huyện Vĩnh Bảo

31. Nhân dân và cán bộ xã Đông Sơn, huyện Thủy Nguyên

32. Nhân dân và cán bộ xã Kiến Quốc, huyện Kiến Thụy

33. Trường Trung học phổ thông Thái Phiên, Sở Giáo dục và Đào tạo

34. Trường Trung học cơ sở Nguyễn Bỉnh Khiêm, huyện Vĩnh Bảo

35. Trường Tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai, quận Lê Chân

36. Trường Mầm non 8/3, quận Ngô Quyền

II. BẰNG KHEN CỦA CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ:

– Tập thể:

1. Ban Tuyên giáo Thành ủy

2. Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố

3. Ban Nội chính Thành ủy

4. Công an thành phố

5. Viện Kiểm sát nhân dân thành phố

6. Sở Lao động – Thương binh và Xã hội

7. Sở Thông tin và Truyền thông

8. Cục Hải quan thành phố

9. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh Hải Phòng

10. Cục Thuế thành phố

11. Hội Người Cao tuổi thành phố

12. Hội Chữ thập đỏ thành phố

13. Hội Bảo trợ Người tàn tật và Trẻ mồ côi thành phố

14. Liên đoàn Lao động thành phố

15. Chi nhánh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tại Hải Phòng

16. Hội Doanh nghiệp trẻ Hải Phòng

17. Hiệp hội Doanh nghiệp Cựu chiến binh thành phố

18. Hội Sinh vật cảnh

19. Hội Đông y

20. Hội Khoa học và Phát triển nguồn nhân lực, nhân tài thành phố

21. Trung tâm Y tế quận Hải An

22. Phòng Tổ chức cán bộ, Sở Y tế

23. Bệnh viện Đa khoa huyện Vĩnh Bảo

24. Nhân dân và cán bộ quận Hải An

25. Nhân dân và cán bộ quận Đồ Sơn

26. Nhân dân và cán bộ huyện Vĩnh Bảo

27. Nhân dân và cán bộ huyện Tiên Lãng

28. Nhân dân và cán bộ xã Minh Tân, huyện Kiến Thụy

29. Nhân dân và cán bộ xã Phù Long, huyện Cát Hải

30. Nhân dân và cán bộ xã Tân Liên, huyện Vĩnh Bảo

31. Nhân dân và cán bộ xã Tiên Thắng, huyện Tiên Lãng

32. Nhân dân và cán bộ xã An Hồng, huyện An Dương

33. Nhân dân và cán bộ xã Quốc Tuấn, huyện An Lão

34. Nhân dân và cán bộ xã Liên Khê, huyện Thủy Nguyên

35. Nhân dân và cán bộ phường Hạ Lý, quận Hồng Bàng

36. Nhân dân và cán bộ phường Tràng Cát, quận Hải An

37. Nhân dân và cán bộ phường Dư Hàng Kênh, Quận Lê Chân

38. Nhân dân và cán bộ phường cầu Tre, Quận Ngô Quyền

39. Nhân dân và cán bộ phường Hợp Đức, quận Đồ Sơn

40. Nhân dân và cán bộ phường Bắc Sơn, quận Kiến An

41. Tổng Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc

42. Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Xi măng Vicem Hải Phòng

43. Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam chi nhánh Lê Chân

44. Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng các công trình giao thông Hải Phòng

45. Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên 189

46. Trường Cao đẳng Y tế Hải Phòng

47. Trường Trung học phô thông Chuyên Trân Phú, Sở Giáo dục và Đào tạo

48. Trường Trung học cơ sở Trần Phú, quận Lê Chân

49. Trường Tiểu học Đinh Tiên Hoàng, quận Hồng Bàng

50. Trường Mầm non Quốc Tuấn, huyện An Dương.

– Hộ gia đình:

1. Hộ gia đình bà Đỗ Thị Duyên, xã Hùng Tiến, huyện Vĩnh Bảo

2. Hộ gia đình ông Nguyễn Đức Lạc, Khu dân cư Bắc Hải, thị trấn Vĩnh Bảo

3. Hộ gia đình bà Hà Thị Hảo, Tổ dân phố 1C, phường Hải Thành, quận Dương Kinh

4. Hộ gia đình ông Bùi Thế Kỷ, Tổ dân phố Phú Hải 2, phường Anh Dũng, quận Dương Kinh

5. Hộ gia đình ông Trịnh Văn Đoàn, Tổ dân phố Phúc Hải 3, phường Đa Phúc, quận Dương Kinh

6. Hộ gia đình ông Đỗ Văn Ngữ, số nhà 14/11 Hai Bà Trung, phường An Biên, Quận Lê Chân

7. Hộ gia đình ông Hoàng Xuân Mạnh, Tổ dân phố 7, phường Vạn Hương, quận Đồ Sơn

8. Hộ gia đình ông Lưu Đình Dũng, Tổ dân phố sản xuất, phường Hải Sơn, quận Đồ Son

9. Hộ gia đình ông Lê Văn Thám, Thôn Kinh Lương, xã cấp Tiến, huyện Tiên Lãng

10. Hộ gia đình ông Phạm Xuân Sang, Thôn 12, xã Hùng Thắng, huyện Tiên Lãng

11. Hộ gia đình ông Nguyễn Văn Trong, Thôn An Thạch, xã Kiến Thiết, huyện Tiên Lãng

12. Hộ gia đình ông Bùi Văn Coỏng, thôn Minh Kha, xã Đồng Thái, huyện An Dương

13. Hộ gia đình ông Lê Thanh Long, Xóm 4, thôn Nhu Kiều, xã Quốc Tuấn, huyện An Dương

14. Hộ gia đình ông Trần Văn Luân, thôn Vĩnh Khê, xã An Đồng, huyện An Dương

15. Hộ gia đình ông Lê Văn Chuyển, Phó Trưởng khu dân cư số 3, huyện Bạch Long Vĩ

16. Hộ gia đình ông Nguyễn Thiết Đam, Tổ dân phố Khúc Trì 4, phường Ngọc Son, quận Kiến An

17. Hộ gia đình ông Vũ Văn Mạnh, Tổ dân phố số 2, phường Trần Thành Ngọ, quận Kiến An

18. Hộ gia đình bà Nguyễn Thị Kim Tâm, Tổ dân phố số 14, phường Bắc Sơn, quận Kiến An

19. Hộ gia đình bà Lê Thị Hương, Thôn 4 xã Hòa Bình, huyện Thủy Nguyên.

– Cá nhân:

1. Ông Lê Ngọc Trữ, Giám đốc Sở Tài chính

2. Ông Hà Văn Trường, Cục trưởng Cục Thuế thành phố

3. Bà Nguyễn Thị Thương Huyền, Giám đốc Sở Du lịch

4. Ông Phạm Văn Phương, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường

5. Ông Lê Văn Quý, nguyên Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao

6. Bà Phạm Thu Xanh, nguyên Giám đốc Sở Y tế

7. Ông Lã Thanh Tân, Giám đốc Sở Tư pháp

8. Ông Trần Việt Tuấn, Bí thư Quận ủy Lê Chân

9. Ông Nguyễn Anh Tuân, Giám đốc Sở Ngoại vụ

10. Ông Đỗ Đức Hòa, Chủ tịch Hội Nông dân thành phố

11. Bà Phạm Hải Yến, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố

12. Ông Tống Văn Băng, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố

13. Ông Bùi Bá Sơn, nguyên Phó Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố

14. Ông Đào Văn Hoàn, Phó Trưởng ban Ban Tuyên giáo Thành ủy

15. Ông Hoàng Triệu Hùng, Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải

16. Bà Phạm Thị Nguyệt Ánh, Phó Chánh Thanh tra thành phố

17. Bà Trần Thị Quỳnh Trang, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp thành phố

18. Thượng tá Tạ Duy Hiển, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố

19. Ông Nguyễn Kiên Giang, Phó Cục trưởng Cục Hải quan Hải Phòng

20. Ông Đỗ Tràng Thành, Phó Chủ tịch ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố

21. Ông Đỗ Văn Lợi, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo

22. Ông Nguyễn Hải Bình, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Thành ủy

23. Ông Trần Thanh Minh, Trưởng phòng Theo dõi công tác phòng, chống tham nhũng, Ban Nội chính Thành ủy

24. Bà Nguyễn Thị Hồng Thanh, Phó Trưởng phòng Phòng Biên tập Kinh tế, Báo Hải Phòng

25. Ông Nguyễn Thành Tô, nguyên Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố

26. Ông Nguyễn Vương Long, Phó Trưởng khoa Khoa Xây dựng Đảng, Trường Chính trị Tô Hiệu

27. Bà Nguyễn Thị Kim Nguyên, Trưởng phòng Phòng Lưu trữ, Văn phòng Thành ủy

28. Bà Phạm Thị Huyền, Phó Trưởng ban Ban Văn hóa – Xã hội, Hội đồng nhân dân thành phố

29. Ông Lê Thanh Nhã, Trưởng phòng Phòng Tổ chức Đảng – Đảng viên, Ban Tổ chức Thành ủy

30. Bà Nguyễn Thu Thủy, Trưởng phòng Phòng Đoàn thể và các Hội, Ban Dân vận Thành ủy

31. Bà Phạm Thị Thu Hiền, Giám đốc Trường Lao động Xã hội Thanh Xuân, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội

32. Ông Nguyễn Trần Sơn, Phó Trưởng phòng Phòng Xây dựng chính quyền và công tác thanh niên, Sở Nội vụ

33. Trung tá Đỗ Thế Thăng, Phó Trưởng ban Ban Tác huấn, Phòng Tham mưu, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố

34. Thượng tá Bùi Thị Kim Anh, Phó Trưởng phòng Phòng Công tác Đảng và công tác chính trị, Công an thành phố

35. Bà Nguyễn Thị Lan, Trưởng phòng Phòng Bảo vệ thực vật, Chi cục Trồng trọt và bảo vệ thực vật, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

36. Ông Nguyễn Văn Thương, Trưởng phòng Kinh tế và Vật liệu xây dựng, Sở Xây dựng

37. Ông Lê Như Hải, Giám đốc Cung Văn hóa Thiếu nhi thành phố

38. Ông Bùi Đức Hải, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh phường Cát Dài, quận Lê Chân

39. Ông Nguyễn Minh Hoàng, Chánh Văn phòng Liên minh Hợp tác xã và Doanh nghiệp thành phố

40. Ông Nguyễn Hữu Ý, Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/điôxin thành phố

41. Ông Hoàng Ngọc Trường, Phó Chủ tịch Hội Cựu Thanh niên xung phong thành phố

42. Ông Vũ Việt Cường, Phó Chánh Văn phòng Hội Luật gia thành phố

43. Ông Phạm Văn Huấn, Chủ tịch Hội Bảo trợ Người tàn tật và Trẻ mồ côi thành phố

44. Ông Lê Quang Năng, Chủ tịch Hội Khuyến học phường Máy Chai, quận Ngô Quyền

45. Ông Hà Phúc, Hội viên Câu lạc bộ Bạch Đằng

46. Ông Đỗ Huy Tố, Chi hội trưởng Chi hội Đông y Quân khu 3, Hội Đông y thành phố

47. Ông Nguyễn Văn Miện, Hội viên Hội Làm vườn huyện Tiên Lãng

48. Nhạc sĩ Xuân Bình (Nguyễn Xuân Bình), Hội viên Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật Hải Phòng

49. Ông Nguyễn Hữu Toàn, Hội viên, Hội Chữ thập đỏ quận Ngô Quyền, Giám đốc Phòng khám Đông y Nguyễn Hữu Toàn

50. Ông Phạm Quốc Huynh, Chủ tịch Hội Người Cao tuổi thành phố

51. Ông Nguyễn Đắc Thịnh, Phó Chủ tịch Hội Kế hoạch hóa gia đình thành phố

52. Bà Nguyễn Thị Lan Phương, Phó Trưởng phòng Phòng Hộp thư, Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng

53. Ông Đào Văn Thắng, Chuyên viên Phòng Công nghệ thông tin, Sở Thông tin và Truyền thông

54. Ông Trần Xuân Tư, Nhân viên Phòng Kiểm nghiệm chất lượng sản phẩm hàng hóa, Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng

55. Bà Trần Thị Hương Duyên, Phó Trưởng ban Ban Thi đua – Khen thưởng, Sở Nội vụ thành phố

56. Ông Hoàng Xuân Minh, Chủ tịch ủy ban nhân dân quận Đồ Sơn

57. Ông Phạm Hoàng Tuấn, Phó Chủ tịch ủy ban nhân dân quận Đồ Sơn

58. Ông Trần Văn Khanh, nguyên Phó Chủ tịch ủy ban nhân dân huyện Tiên Lãng

59. Ông Phan Văn Điều, nguyên Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện An Lão

60. Ông Hoài Viết Thảo, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân huyện An Dương

61. Bà Phạm Thị Lan, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân huyện, Chủ tịch Hội Nông dân huyện Bạch Long Vĩ

62. Ông Phạm Văn Khanh, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân quận Kiến An

63. Ông Bùi Doãn Nhân, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Thủy Nguyên

64. Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc, Trưởng ban Ban Tổ chức Quận ủy Ngô Quyền

65. Ông Nguyễn Quốc Thái, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Ngô Quyền

66. Ông Nhữ Sơn Hải, Bí thư Đảng ủy xã Kiến Thiết, huyện Tiên Lãng

67. Ông Trương Văn Thiết, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Đặng Cương, huyện An Dương

68. Ông Đồng Thế Vượng, Bí thư Đảng ủy xã Hoa Động, huyện Thủy Nguyên

69. Ông Vũ Xuân Phúc, nguyên Bí thư Đảng ủy phường Phù Liễn, quận Kiến An

70. Ông Tô Đình Khải, nguyên Chủ tịch ủy ban nhân dân phường Thượng Lý, quận Hồng Bàng

71. Ông Lương Toàn Thắng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức – Nội vụ huyện Kiến Thụy

72. Ông Đào Xuân Lập, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Kiến Quốc, huyện Kiến Thụy

73. Bà Lê Thị Hoa Thúy, Chánh Thanh tra huyện Cát Hải

74. Ông Trần Quang Luân, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch ủy ban nhân dân xã Gia Luận, huyện Cát Hải

75. Ông Phạm Vũ Việt Kường, Nhân viên Ban Quản lý các vịnh thuộc quần đảo Cát Bà

76. Ông Nguyễn Văn Tấn, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Vĩnh Bảo

77. Ông Vũ Đức Phố, nguyên Bí thư Đảng ủy xã Tân Liên, huyện Vĩnh Bảo

78. Bà Đỗ Thị Thanh Thủy, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Dương Kinh

79. Ông Nguyễn Văn Lực, Bí thư Đảng ủy phường Hải Thành, quận Dương Kinh

80. Bà Đoàn Thị Huệ, Chuyên viên Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận Hải An

81. Ông Trần Mạnh Tuệ, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Cát Bi, quận Hải An

82. Ông Phạm Anh Đức, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Chiến Thắng, huyện An Lão

83. Ông Nguyễn Vũ Trung, Phó Trưởng phòng Phòng Sản xuất chương trình, Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng

84. Ông Nguyễn Mạnh Hà, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị và khu kinh tế, khu công nghiệp

85. Bà Trần Thị Mai Phương, Phó Giám đốc Quỹ đầu tư và phát triển đất

86. Ông Tạ Viết Đông, Giám đốc Ban Quản lý dự án phát triển đô thị và đầu tư xây dựng công trình dân dụng

87. Ông Vũ Văn Cường, Nhân viên phòng Kỹ thuật, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông Hải Phòng

88. Ông Lưu Việt Hùng, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Hàng hải I

89. Ông Đoàn Quang Mạnh, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Hải Phòng

90. Ông Vũ Đức Long, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế Hải Phòng

91. Bà Ngô Thị Hoàng An, Kế toán trưởng, Trưởng phòng Phòng Tài chính – Kế toán, Trường Cao đẳng Cộng đồng Hải Phòng

92. Bà Trần Thị Ái Vân, Giáo viên Trường Trung học cơ sở Lương Khánh Thiện, huyện An Lão

93. Bà Nguyễn Thị Tâm, Tổ dân phố số 8, phường Nam Hải, quận Hải An

94. Ông Hoàng Văn Thích, Tổ dân phố số 2, phường Tràng Cát, quận Hải An

95. Ông Đàm Văn Huỳnh, Tổ dân phố Thượng Đoạn Xá, phường Đông Hải 1, quận Hải An

96. Bà Phạm Thị Tường Vy, số 5 tầng 1/125 Quang Trung, Phan Bội Châu, quận Hồng Bàng

97. Ông Phạm Như Thuần, Tổ dân phố Cam Lộ 5, phường Hùng Vương, quận Hồng Bàng

98. Bà Nguyễn Thị Hà, Giám đốc kiêm Chủ tịch Hội đồng quản trị Hợp tác xã sản xuất, kinh doanh dịch vụ nông nghiệp Thụy Hương, huyện Kiến Thụy

99. Ông Nguyễn Sỹ Hưng, Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi xã Kiến Quốc, huyện Kiến Thụy

100. Ông Vũ Vãn Quân, Đoàn viên thanh niên sản xuất giỏi xã Tân Trào, huyện Kiến Thụy

101. Ông Bùi Văn Luyện, Hội viên Hội Nông dân, Chi Hội ngành nghề thị trấn Cát Bà, huyện Cát Hải

102. Ông Dương Thanh Phúc, Công nhân Công ty Trách nhiệm hữu hạn Quang Hải, huyện Cát Hải

103. Bà Lê Thị Mùi, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ tổ dân phố số 23, phường Niệm Nghĩa, Quận Lê Chân

104. Ông Bùi Văn Phong, Công nhân Công ty Trách nhiệm hữu hạn Công nghệ và Thương mại Vĩnh Đạt

105. Bà Nguyễn Thị Lan Phương, Chuyên viên kỹ thuật nghiệp vụ, Chi nhánh Công ty Cổ phần tập đoàn Vinacontrol Hải Phòng

106. Ông Nguyễn Quốc Phú, Tổ trưởng Tổ kỹ thuật bảo trì Công ty Cổ phần Du lịch Khách sạn Hải Đăng

107. Ông Nguyễn Văn Khang, Nhân viên Công ty Trách nhiệm hữu hạn Vận tải biển và Xuất nhập khẩu HHC

108. Bà Hoàng Thị Nhã, Giám đốc Hợp tác xã Xây dựng 670, quận Đồ Sơn

109. Ông Bùi Văn Tựa, Kỹ sư Cơ khí, Nhân viên Phòng Bảo dưỡng thiết bị, Công ty Cổ phần Cáp điện và Hệ thống LS VINA

110. Ông Lương Đăng Khối, Chủ nhiệm Câu lạc bộ trang trại xã Tân Viên, huyện An Lão

111. Ông Hoàng Bá Êm, nông dân xã Dương Quan, huyện Thủy Nguyên

112. Bà Nguyễn Thị Thoa, nông dân xã Lại Xuân, huyện Thủy Nguyên

Tài liệu kèm theo: Quyết định số 3359/QĐ-UBND ngày 4/11/2020.

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Danh sách 500 tập thể, hộ gia đình, cá nhân được tặng Cờ thi đua và Bằng khen về thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước của thành phố Hải Phòng, giai đoạn 2015-2020
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác