Print Thứ Năm, 05/09/2019 14:24

Ngày 30/8/2019, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có Thông báo 973/QLCL-QLVBCC về danh sách các đơn vị phải dừng tổ chức kiểm tra, sát hạch, cấp chứng chỉ ngoại ngữ và chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin.

Thực hiện Kế hoạch số 469/KH-BGDĐT ngày 04/6/2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Cục Quản lý chất lượng phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tiến hành kiểm tra công tác tổ chức sát hạch và cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học tại các cơ sở giáo dục đại học, các sở giáo dục và đào tạo.

Căn cứ kết quả kiểm tra, Cục Quản lý chất lượng thông báo danh sách những đơn vị phải dừng việc tổ chức kiểm tra, sát hạch, cấp chứng chỉ ngoại ngữ và chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin, đơn cử như:

– Trường Đại học Quốc tế Bắc Hà: dừng từ ngày 15/8/2019;

– Trường Đại học Kinh Bắc: dừng từ ngày 16/8/2019;

– Trường Đại học Nông Lâm – Đại học Thái Nguyên: dừng từ ngày 20/8/2019;

– Trường Đại học Văn hóa, Thể Thao và Du Lịch (Thanh Hóa): dừng từ ngày 28/8/2019;

Đồng thời, công bố danh sách 42 đơn vị phải dừng tổ chức kiểm tra, sát hạch, cấp chứng chỉ ngoại ngữ theo chương trình giáo dục thường xuyên (Chứng chỉ A, B, C), đơn cử như:

– Trường Đại học Nguyễn Trãi: dừng từ ngày 30/7/2019;

Trường Đại học Hải Phòng: dừng từ ngày 28/8/2019.

Thông báo 973/QLCL-QLVBCC ngày 30/8/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Trường Đại học Hải Phòng phải dừng tổ chức kiểm tra, sát hạch, cấp chứng chỉ ngoại ngữ theo chương trình giáo dục thường xuyên (Chứng chỉ A, B, C), từ ngày 28/8/2019.
Thông báo 973/QLCL-QLVBCC ngày 30/8/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Nguồn. Bộ Giáo dục và Đào tạo

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Danh sách 49 cơ sở giáo dục phải dừng cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác