Print Thứ Ba, 20/10/2020 11:30 Gốc

UBND thành phố vừa ban hành Công văn số 6334/UBND-CT ngày 12/10/2020 đồng ý Danh mục địa điểm tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại và lĩnh vực ưu tiên được tổ chức hội chợ, triển lãm trên địa bàn thành phố năm 2021 theo đề nghị của Sở Công Thương tại Văn bản số 2158/SCT-QLTM ngày 24/9/2020.

Tại Công văn này, UBND thành phố giao Sở Công Thương thông báo, hướng dẫn các đơn vị liên quan biết, thực hiện theo quy định.

Xem chi tiết Danh mục địa điểm và lĩnh vực ưu tiên được tổ chức hội chợ, triển lãm trên địa bàn thành phố Hải Phòng năm 2021 tại file đính kèm.

Tài liệu đính kèm:

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Danh mục địa điểm và lĩnh vực ưu tiên được tổ chức hội chợ, triển lãm trên địa bàn thành phố Hải Phòng năm 2021
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác