Print Thứ Sáu, 27/09/2019 17:50

Ngày 18/9/2019, Uỷ ban nhân dân thành phố ban hành công văn số 5754/UBND-CT về danh mục địa điểm tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại và lĩnh vực ưu tiên được tổ chức hội chợ, triển lãm trên địa bàn thành phố năm 2020.

Theo đó, Uỷ ban nhân dân thành phố đồng ý danh mục địa điểm tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại và lĩnh vực ưu tiên được tổ chức hội chợ, triển lãm trên địa bàn thành phố năm 2020 gồm 17 địa điểm trên địa bàn thuộc 12 quận, huyện theo đề nghị của Sở Công thương tại Văn bản số 1950/SCT-QLTM ngày 12/9/2019.

Tài liệu đính kèm tải Văn bản số 5754/UBND-CT

(Nguồn: sotttt.haiphong.gov.vn)

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Danh mục địa điểm tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại và lĩnh vực ưu tiên được tổ chức hội chợ, triển lãm trên địa bàn thành phố 2020
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác