Print Thứ Bảy, 26/01/2019 19:02

Chiều 1/8, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố, Chủ tịch Hội đồng thẩm định Chỉ số CCHC thành phố Nguyễn Xuân Bình chủ trì cuộc họp để xem xét kết quả chấm điểm về chỉ số CCHC của các Sở, ngành, quận, huyện năm 2017 trước khi trình Chủ tịch UBND thành phố; cùng dự có các thành viên Hội đồng và đại diện lãnh đạo các Sở, ngành liên quan.


Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố, Chủ tịch Hội đồng thẩm định Chỉ số CCHC Nguyễn Xuân Bình 
chỉ đạo tại buổi làm việc

Trong những năm vừa qua, thành phố và các sở, ngành, địa phương tiếp tục thực hiện chủ trương về CCHC của Đảng và Chính phủ, trên tinh thần xây dựng chính quyền liêm khiết, kiến tạo, hành động và hiệu lực, vì người dân và doanh nghiệp. Thành phố Hải Phòng đã và đang tích cực thực hiện các nhiệm vụ CCHC. Theo báo cáo của Sở Nội vụ, có 14/15 quận, huyện, 17/20 sở, ngành được chấm điểm về chỉ số CCHC đều đã có văn bản thống nhất với kết quả đánh giá.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố, Chủ tịch Hội đồng thẩm định Chỉ số CCHC Nguyễn Xuân Bình biểu dương lãnh đạo các Sở, ngành đã tham gia thực hiện chấm điểm theo chức trách của mình, thể hiện trách nhiệm và tính khách quan trong việc đánh giá, chấm điểm; hoan nghênh cơ quan thường trực – Sở Nội vụ đã làm tốt công tác phối hợp với các Sở, ngành, địa phương trong việc triển khai CCHC, tổ chức giám sát và tổng hợp kết quả CCHC năm 2017.

Tại cuộc họp, đối với một số kiến nghị cụ thể của các Sở, ngành, Chủ tịch Hội đồng thẩm định Chỉ số CCHC giao cho các thành viên Hội đồng có trách nhiệm chấm điểm ở các lĩnh vực xem xét, đánh giá và báo cáo cụ thể.

Hội đồng thống nhất ghi nhận công tác CCHC được triển khai tại huyện đảo Bạch Long Vỹ (vì những lý do đặc thù riêng trong việc thực hiện CCHC); giao cơ quan thường trực xem xét cụ thể điều kiện huyện đảo Bạch Long Vỹ, những nội dung CCHC có thể áp dụng, qua đó đề xuất đánh giá cụ thể trong những năm tới; không đưa những nhiệm vụ không được giao là tiêu chí trong việc chấm điểm đối với các Sở, ngành, địa phương; các Sở, ngành chấm điểm phải chịu trách nhiệm về lĩnh vực của mình.

Đồng thời, khi công bố xếp hạng CCHC, Hội đồng có thể xem xét kiến nghị khen thưởng một số lĩnh vực của các Sở, ngành, địa phương đã làm tốt, có hiệu quả trong công tác CCHC. Hội đồng sẽ tiếp tục xem xét các kiến nghị, đề xuất để hoàn chỉnh bộ tiêu chí đánh giá CCHC đối với các Sở, ngành, địa phương; xem xét công bố xếp hạng CCHC nếu có thể vào giai đoạn cuối quý I – đầu quý II hàng năm.

Tô Thành – haiphong.gov.vn 01/08/2018

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Đánh giá kết quả chấm điểm chỉ số cải cách hành chính của các Sở, ngành, quận, huyện năm 2017
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác