Print Thứ Bảy, 26/01/2019 16:54

Sáng 28/3, Đảng ủy Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức hội nghị học tập, quán triệt nội dung chuyên đề năm 2018, xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên. Đồng chí Trần Thị Phương, Trưởng phòng Lý luận chính trị và lịch sử Đảng – Ban Tuyên giáo Thành ủy trực tiếp truyền đạt một số nội dung chuyên đề.


Quang cảnh hội nghị

Tại hội nghị, đồng chí Trần Thị Phương làm rõ một số nội dung về tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên. Bằng vốn kiến thức lý luận cùng với những  câu chuyện thực tiễn, đồng chí tái hiện lại chân dung, phong cách, tác phong công tác, lãnh đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh – vị lãnh tụ khiêm tốn, giản dị, tâm huyết, trách nhiệm.

Quán triệt tại hội nghị, đồng chí Vũ Đại Thắng, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông yêu cầu việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phải được tổ chức tuyên truyền thường xuyên, sâu rộng, liên tục, có hệ thống bằng nhiều hình thức phong phú, sinh động. Nội dung chủ yếu tuyên truyền về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để cán bộ, đảng viên học tập và làm theo. Các cấp ủy, chi bộ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo việc tổ chức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo phương châm “trên trước, dưới sau”, “trong trước ngoài sau”, “học đi đôi với làm”; thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Đảng ủy cơ quan Sở, đồng thời phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, linh hoạt của các cấp ủy, đoàn thể trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Qua hội nghị này, các đồng chí cán bộ, đảng viên được truyền đạt và nâng cao nhận thức về những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành công việc tự giác, thường xuyên của các cấp ủy, của đoàn thể, của người đứng đầu và cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ cơ quan Sở Thông tin và Truyền thông.

P.H

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Đảng ủy Sở Thông tin và Truyền thông: Học tập, quán triệt nội dung chuyên đề xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác