Print Thứ Tư, 27/11/2019 10:00 Gốc

Ngày 27/11/2019, Thường vụ Đảng ủy Quân sự thành phố Hải Phòng tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai các văn bản Chỉ thị của Bộ Chính trị; Thường vụ quân ủy Trung ương; Thường vụ Đảng ủy Quân khu, Nghị quyết của Đảng ủy Quân sự thành phố về Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Tham dự hội nghị có gần 100 đồng chí đại diện cho các đầu mối cơ quan, đơn vị thuộc Bộ CHQS thành phố. Đồng chí Đại tá Đào Văn Thập – Phó Bí thư TT Đảng ủy Quân sự – Chính ủy Bộ chỉ huy chủ trì hội nghị.

Đồng chí Đại tá Đào Văn Thập – Phó Bí thư Thường trực ĐUQS – Chính ủy Bộ chỉ huy quán triệt văn bản của các cấp.

Trong thời gian 1/2 ngày, các đại biểu được quán triệt Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 747-CT/QUTW ngày 23/7/2019 của Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chỉ thị 838 của Thường vụ Đảng ủy Quân khu; Thông chi số 36 của Ban Thường vụ Thành ủy; Nghị quyết số 1257-NQ/ĐUQS, ngày 09/10/2019 về “Lãnh đạo tổ chức đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025 trong Đảng bộ, LLVT thành phố”; Chỉ thị 1305 và Kế hoạch triển khai thực hiện về đại hội Đảng các cấp trong Đảng bộ, LLVT thành phố, tiến tới Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Quang cảnh hội nghị.

Công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc phải thực hiện phương châm kế thừa, ổn định, đổi mới, sáng tạo, phát triển, phát huy dân chủ đi đôi với giữ vững nguyên tắc, coi trọng chất lượng, hiệu quả. Đối với cấp ủy nhiệm kỳ 2020 – 2025 đảm bảo 5 tiêu chí bầu cử: Về chính trị tư tưởng; đạo đức, lối sống; ý thức kỷ luật; trình độ, năng lực và uy tín; sức khỏe, độ tuổi, kinh nghiệm. Đồng thời, các đại biểu đã được quán triệt các văn bản về Đại hội Đảng các cấp trong Đảng bộ Quân đội.

Các đại biểu dự hội nghị.

Tại hội nghị, đồng chí Đại tá Đào Văn Thập – Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Quân sự thành phố – Chính ủy Bộ chỉ huy yêu cầu: Sau hội nghị học tập, quán triệt, triển khai các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo Đại hội Đảng các cấp. Đảng ủy Quân sự các cấp phối hợp chặt chẽ với Phòng Chính trị – Bộ chỉ huy và các cơ quan liên quan làm tốt công tác chuẩn bị Đại hội, chuẩn bị nhân sự, tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ, giữ vững an ninh chính, trật tự an toàn xã hội trên từng địa bàn. Chuẩn bị đầy đủ mọi mặt bảo đảm tổ chức đại hội Đảng các cấp an toàn, chặt chẽ, thành công, đạt được mục tiêu yêu cầu đề ra.

Đồng chí Đại tá Đào Văn Thập thay mặt Thường vụ Đảng ủy Quân sự trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng của Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng.

Tại hội nghị, Đảng ủy Quân sự thành phố đã tổ chức trao quyết định, tặng Huy hiệu 30 năm tuổi đảng của Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng tặng đồng chí Đại tá Trịnh Văn Ngọ – Phó chỉ huy trưởng – Tham mưu trưởng và đồng chí Đại tá Nguyễn Văn Lịch – Phó Chính ủy – Bộ CHQS thành phố./.

Tống Trọng

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Đảng ủy Quân sự TP. Hải Phòng quán triệt, triển khai các văn bản Đại hội Đảng các cấp
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác