Print Thứ Tư, 19/07/2023 16:35 Gốc

Chiều 19/7, Đảng ủy quân sự thành phố Hải Phòng tổ chức Hội nghị nghiên cứu, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các Chỉ thị của Ban Bí thư, công văn của Ban Tuyên giáo Trung ương, Chương trình hành động của Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng cho các đồng cán bộ chủ chốt Bộ Chỉ huy quân sự thành phố; các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ CHQS thành phố.

Trong thời gian ½ ngày, Hội nghị nghiên cứu, quán triệt các nội dung: Chỉ thị số 21 của Ban Bí thư về tiếp tục đổi mới, phát triển, nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Chỉ thị số 17 về tăng cường bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới; Công văn số 5698 của Ban Tuyên giáo Trung ương; Chương trình hành động số 46, Chương trình hành động số 49 của Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng…

Toàn cảnh Hội nghị quán triệt.

Thông qua học tập, nghiên cứu quán triệt làm cơ sở để cán bộ chủ trì, cấp ủy, chỉ huy các cấp nắm vững nội dung cốt lõi của các Chỉ thị của Ban Bí thư, Công văn của Ban Tuyên giáo Trung ương và Chương trình hành động của Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng, tạo sự thống nhất về ý trí và hành động trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Sau Hội nghị các cơ quan, đơn vị chuẩn bị tốt nội dung tổ chức quán triệt, học tập để mỗi cán bộ, đảng viên, quần chúng trong toàn Đảng bộ nắm được nội dung, phát huy sức mạnh của các tổ chức, làm tốt công tác tuyên truyền, cổ vũ động viên cán bộ, chiến sỹ khắc phục khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng cơ quan đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”./.

Hoàng Kiên

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Đảng ủy Quân sự thành phố quán triệt học tập các Nghị quyết của Trung ương và Thành ủy
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác