Print Thứ Bảy, 26/01/2019 19:01

Chiều 30-7, Đảng ủy các đơn vị: PC45, PC 46, PC49 và PC64 – CATP tổ chức học tập, quán triệt thực hiện Nghị quyết hội nghị TW 7, Khóa XII.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe báo cáo viên Thành ủy trực tiếp giới thiệu, quán triệt những nội dung cơ bản, cốt lõi và điểm mới của 3 Nghị quyết hội nghị TW7, Khóa XII, gồm: Nghị quyết 26 về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; Nghị quyết 27 về cải cách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp; Nghị quyết 28 về cải cách chính sách Bảo hiểm xã hội.

Qua đó, giúp đội ngũ đảng viên, CBCS 4 đơn vị bồi đắp, nâng cao nhận thức, tiếp tục tham gia xây dựng, triển khai hiệu quả, kế hoạch, chương trình hành động của chi, đảng bộ các đơn vị, góp phần đưa Nghị quyết TW 7, Khóa XII nói riêng và các Nghị quyết của Đảng đi vào cuộc sống.

PV – An ninh Hải Phòng 30/07/2018

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Đảng ủy phòng PC45, PC46, PC49, PC64: Quán triệt Nghị quyết TW7, khóa XII
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác