Print Chủ Nhật, 11/06/2023 16:00 Gốc

Sáng 11/6, Đảng ủy Khu kinh tế Hải Phòng tổ chức Hội nghị triển khai triển khai kế hoạch “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2023 và Đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng nội dung tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Đồng chí Đào Phú Thùy Dương, Ủy viên Thành ủy, Bí thư Đảng ủy Khu kinh tế Hải Phòng chủ trì Hội nghị.

Quang cảnh Hội nghị.
Đồng chí Đào Phú Thùy Dương, Bí thư Đảng ủy Khu kinh tế Hải Phòng phát biểu tại Hội nghị.

Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe đồng chí Nguyễn Văn Hiểu, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy hướng dẫn thực hiện Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023 về “Khai thác, huy động, sử dụng hiệu quả các nguồn lực để xây dựng, phát triển và bảo vệ thành phố” nhằm tiếp tục đẩy mạnh quán triệt, tuyên truyền, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và Nhân dân thành phố về việc học tập và làm theo những nội dung cơ bản, các giá trị định hướng trong lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh về khai thác, huy động, sử dụng hiệu quả các nguồn lực để xây dựng, phát triển và bảo vệ thành phố.

Đồng chí Nguyễn Văn Hiểu, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy quán triệt tại Hội nghị.
Các đại biểu dự Hội nghị.

Đồng thời được nghe đồng chí Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy hướng dẫn nghiên cứu tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Theo đó, tác phẩm được kết cấu làm 3 phần: “Một số vấn đề rút ra từ thực tiễn công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở Việt Nam”; “Nhất quán phương châm: Phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực từ sớm, từ xa, cả ngọn lẫn gốc”; “Trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt”. Nội dung tác phẩm là sự tổng kết thực tiễn phong phú, thể hiện quá trình lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, quyết liệt, toàn diện, cụ thể, đầy sức thuyết phục của Đảng và đồng chí Tổng Bí thư trong cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, có giá trị sâu sắc cả về lý luận và thực tiễn.

Đồng chí Nguyễn Công Thành, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khu kinh tế Hải Phòng quán triệt tại Hội nghị.

Các đại biểu cũng được nghe đồng chí Nguyễn Công Thành, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khu kinh tế Hải Phòng quán triệt thực hiện Kế hoạch đẩy mạnh “học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2023 tại Đảng bộ Khu kinh tế Hải Phòng nhằm tuyên truyền, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên, doanh nghiệp và người lao động về việc học tập và làm theo những nội dung cơ bản, các giá trị định hướng trong lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh về “khai thác, huy động, sử dụng hiệu quả các nguồn lực để xây dựng, phát triển và bảo vệ thành phố”. Trong đó, tập trung vào những nội dung cơ bản, vấn đề trọng tâm, có tính đột phá về việc “khai thác, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực”, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Thành ủy giao, nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, đơn vị, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trong các khu công nghiệp, khu kinh tế.

Hoàng Tùng

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Đảng ủy Khu kinh tế Hải Phòng: Triển khai kế hoạch “học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2023 và nghiên cứu tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác