Print Thứ Bảy, 04/11/2023 22:15 Gốc

Sáng 04/11, Đảng ủy Khu kinh tế Hải Phòng tổ chức Hội nghị báo cáo viên triển khai các quy định về việc cán bộ, đảng viên thiết lập, sử dụng trang thông tin điện tử; thông tin tình hình thời sự trong nước, quốc tế thời gian qua; quán triệt Quy định 124-QĐ/TW về việc kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị.

Đồng chí Đào Phú Thùy Dương, Ủy viên Thành ủy, Bí thư Đảng ủy Khu kinh tế Hải Phòng chủ trì Hội nghị.

Quang cảnh Hội nghị.
Báo cáo viên Ban Tuyên giáo Thành ủy quán triệt tại Hội nghị.

Tại Hội nghị, các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư các Đảng bộ, Chi bộ cơ sở và Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Khu kinh tế Hải Phòng được nghe báo cáo viên của Ban Tuyên giáo Thành ủy tuyên truyền, phổ biến, triển khai các quy định của Trung ương về việc cán bộ, đảng viên thiết lập, sử dụng trang thông tin điện tử cá nhân trên Internet, mạng xã hội. Theo đó, ngày 07/10/2022, Ban Bí thư ban hành Quy định số 85-QĐ/TW về việc cán bộ, đảng viên thiết lập và sử dụng trang thông tin điện tử cá nhân trên Internet và mạng xã hội; ngày 20/3/2023, Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành Hướng dẫn số 99-HD/BTGTW hướng dẫn cụ thể hóa thực hiện Quy định số 85-QĐ/TW. Đây là quy định mới, được ban hành với mục tiêu nâng cao hơn nữa trách nhiệm, nghĩa vụ của mỗi cán bộ, đảng viên, phát huy cao độ tính tiên phong, gương mẫu trong việc thiết lập và sử dụng các trang thông tin điện tử cá nhân trên môi trường mạng, góp phần bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng. Đồng thời được thông tin về tình hình thời sự trong nước, quốc tế thời gian qua.

Đồng chí Đào Phú Thùy Dương, Bí thư Đảng ủy Khu kinh tế Hải Phòng phát biểu tại Hội nghị.

Các đại biểu cũng được quán triệt Quy định 124-QĐ/TW về việc kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị. Theo đó, Bộ Chính trị đã ban hành Quy định số 124-QĐ/TW, ngày 4/10/2023 về kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị (thay thế Quy định số 132-QĐ/TW ngày 8/3/2018 của Bộ Chính trị).

Các đại biểu dự Hội nghị.
Các đại biểu dự Hội nghị.

Quy định 124-QĐ/TW quy định cấp ủy, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo quản lý, trước hết là người đứng đầu địa phương, tổ chức, cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện việc đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể, cá nhân thuộc thẩm quyền quản lý. Cấp ủy cấp trên trực tiếp quyết định, kiểm tra, giám sát kết quả đánh giá, xếp loại; xem xét hủy bỏ đánh giá, xếp loại lại kết quả kiểm điểm, đánh giá, xếp loại và chấn chỉnh, xử lý đối với tập thể, cá nhân có liên quan vi phạm quy định về kiểm điểm, đánh giá, xếp loại.

Hoàng Tùng

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Đảng ủy Khu kinh tế Hải Phòng triển khai các quy định của Trung ương về việc cán bộ, đảng viên thiết lập, sử dụng trang thông tin điện tử cá nhân
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác