Print Thứ Bảy, 22/10/2022 12:15 Gốc

Sáng 22/10, Đảng ủy Khu kinh tế Hải Phòng tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cấp ủy (đợt 2, nghiệp vụ kiểm tra giám sát và kỷ luật của Đảng).

Tham dự có các đồng chí bí thư, phó bí thư, chi ủy viên các chi bộ cơ sở, chi bộ trực thuộc các Đảng bộ cơ sở; các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành các Đảng bộ cơ sở, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra các đảng bộ cơ sở.

Quang cảnh lớp bồi dưỡng nghiệp vụ.
Đồng chí Nguyễn Công Thành, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khu kinh tế Hải Phòng phát biểu tại lớp bồi dưỡng.

Phát biểu tại lớp bồi dưỡng, đồng chí Nguyễn Công Thành, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khu kinh tế Hải Phòng nhấn mạnh: Muốn nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát của Đảng thì phải nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát; Đảng bộ Khu kinh tế rất quan tâm đến việc nâng cao chất lượng đạo tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cấp ủy, tổ chức Đảng trực thuộc. Để lớp học đạt kết quả đúng mục đích, yêu cầu đề ra, đồng chí đề nghị các đại biểu tích cực học tập, nghiên cứu trao đổi, thảo luận các vấn đề phát sinh từ thực tiễn trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng trong tình hình mới.

Đồng chí Nguyễn Hải Bình, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy truyền đạt tại lớp bồi dưỡng.

Tại lớp bời dưỡng, các đại biểu được nghe đồng chí Nguyễn Hải Bình, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy truyền đạt về: Quy định số 22-QĐ/TW, ngày 28/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng; Quy định số 69-QĐ/TW, ngày 06/7/2022 của Ban Chấp hành Trung ương về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm; Quyết định số 354-QĐ/UBKTTW, ngày 22/12/2021 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương ban hành các quy trình thực hiện kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng; Quyết định số 359-QĐ/UBKTTW, ngày 09/11/2016 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương ban hành “Hệ thống mẫu văn bản nghiệp vụ về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng“. Đây là những nội dung quan trọng, có tính cập nhật và rất cần thiết đối với đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát của Đảng trong giai đoạn hiện nay.

Các đại biểu dự lớp bồi dưỡng.

Thông qua lớp bồi dưỡng nhằm giúp cho các đại biểu cập nhật và nâng cao kiến thức chuyên môn, năng lực và kinh nghiệm công tác, chủ động, kiên quyết trong việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Qua đó, góp phần vào việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp.

Hoàng Tùng

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Đảng ủy Khu kinh tế Hải Phòng: Khai giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm tra giám sát và kỷ luật của Đảng
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác