Print Thứ Sáu, 14/06/2024 21:05 Gốc

Chiều 14/6, Đảng ủy Khu kinh tế Hải Phòng tổ chức Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về “Xây dựng, củng cố và phát triển tổ chức Đảng, đoàn thể trong các loại hình doanh nghiệp ngoài nhà nước, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập” và sơ kết 3 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Đồng chí Lê Trung Kiên, Uỷ viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng dự và chỉ đạo Hội nghị.

Qua 15 năm thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TU, công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết được tổ chức thực hiện nghiêm túc, có nhiều cách làm đổi mới, hiệu quả trong công tác tuyên truyền, vận động chủ doanh nghiệp và người lao động. Nhận thức của cấp ủy, tổ chức Đảng, đảng viên và chủ doanh nghiệp về ý nghĩa, tầm quan trọng và mục đích, yêu cầu của công tác xây dựng, củng cố, phát triển tổ chức Đảng, đoàn thể trong khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước được nâng lên. Các tổ chức Đảng, đoàn thể trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước thực hiện tốt vai trò, vị trí, chức năng, nhiệm vụ theo quy định, đã có đóng góp quan trọng vào sự phát triển của doanh nghiệp. Đội ngũ đảng viên khẳng định được tính tiền phong gương mẫu trong lao động, sản xuất và đạo đức, lối sống.

Đồng chí Đào Phú Thùy Dương, Bí thư Đảng ủy Khu kinh tế Hải Phòng phát biểu tại Hội nghị.
Trao tặng Giấy khen cho các tập thể , cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy.
Trao tặng Giấy khen cho các tập thể , cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy.
Trao tặng Giấy khen cho các tập thể , cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy.

Trong những năm gần đây, Đảng bộ Khu kinh tế Hải Phòng liên tục hoàn thành vượt mức chỉ tiêu thành lập tổ chức Đảng, đoàn thể và chỉ tiêu phát triển đảng viên mới được Thành ủy giao. Đảng ủy đã thành lập mới 56 tổ chức Đảng, kết nạp mới 700 đảng viên. Tính đến tháng 6/2024, toàn Đảng bộ có 1.091 đảng viên. Thành lập 317 tổ chức công đoàn cơ sở, phát triển được hơn 227.000 đoàn viên. Thành lập 26 tổ chức Đoàn Thanh niên với 1.411 đoàn viên tham gia.

Sau 3 năm triển khai Kết luận 01-KL/TW của Bộ Chính trị, việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành việc làm thường xuyên của các cấp ủy, tổ chức Đảng và cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Khu kinh tế Hải Phòng. Cụ thể, hằng năm 100% tổ chức Đảng được triển khai học tập chuyên đề. Nhiều chi bộ tổ chức sinh hoạt theo chủ đề trọng tâm về học tập đạo đức Hồ Chí Minh gắn với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của cơ quan, đơn vị. Qua thực tiễn công tác, nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu ở các cấp đã được biểu dương, khen thưởng. Một số Đảng bộ đã có những mô hình hay, cách làm sáng tạo trong tuyên truyền, vận động, giáo dục chính trị cho cán bộ, đảng viên và quần chúng.

Đồng chí Lê Trung Kiên, Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Lê Trung Kiên, Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng đề nghị thời gian tới, Đảng ủy Khu kinh tế Hải Phòng và các chi, đảng bộ trực thuộc tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 28-NQ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy thiết thực, hiệu quả, gắn với thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, phong trào lao động giỏi, lao động sáng tạo. Trong đó, mỗi đồng chí bí thư chi bộ, đảng viên tại các doanh nghiệp thực sự là “cầu nối” gắn kết chủ doanh nghiệp với người lao động trong các đơn vị.

Đồng chí Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng lưu ý, cùng với việc công tác phát triển tổ chức Công đoàn cần hướng đến thành lập tổ chức Đảng, Đoàn Thanh niên trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; tăng cường công tác tập huấn, hướng dẫn liên quan đến khai hồ sơ lý lịch kết nạp đảng viên mới và các nghiệp vụ công tác đảng đối với cán bộ cấp uỷ; đổi mới công tác tuyên truyền các hoạt động, sự kiện, phong trào thi đua lao động sản xuất từ đó phát hiện quần chúng ưu tú để bồi dưỡng kết nạp. Ngoài ra, các chi, đảng bộ cần chủ động rà soát, lựa chọn cán bộ đủ năng lực, uy tín tham gia cấp uỷ nhiệm kỳ mới…

Trao tặng Giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị số số 05-CT/TW của Bộ Chính trị.
Trao tặng Giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị số số 05-CT/TW của Bộ Chính trị.

Tại Hội nghị, Ban Chấp hành Đảng bộ Khu kinh tế Hải Phòng đã tặng Giấy khen cho 8 tập thể và 20 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TU, ngày 10/11/2009 của Ban Thường vụ Thành ủy về “Xây dựng, củng cố và phát triển tổ chức đảng, đoàn thể trong các loại hình doanh nghiệp ngoài nhà nước, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập” giai đoạn 2009-2024. Tặng Giấy khen cho 5 tập thể và 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị số số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ chí Minh” giai đoạn 2022-2024.

Hoàng Tùng

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Đảng ủy Khu kinh tế Hải Phòng: Biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TU và Kết luận số 01-KL/TW
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác