Print Thứ Năm, 21/04/2022 16:25 Gốc

Chiều 21/4, Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp thành phố tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng năm 2022 cho cán bộ làm công tác kiểm tra tại các cấp ủy cơ sở trực thuộc.

Tham gia tập huấn có 256 cán bộ, đảng viên thuộc các chi, đảng bộ trực thuộc Đảng ủy Khối.

Đồng chí Đỗ Quang Khoa, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp thành phố phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Đỗ Quang Khoa, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp thành phố nêu rõ: Những năm qua, công tác kiểm tra, giám sát trong toàn Đảng bộ Khối Doanh nghiệp thành phố đã được các cấp ủy, ủy ban kiểm tra, các tổ chức đảng trực thuộc quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện và đã đạt được những kết quả quan trọng, góp phần tích cực vào thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, tăng cường kỷ cương, kỷ luật, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức đảng.

Quang cảnh Hội nghị.

Đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp thành phố đề nghị các đại biểu trên cơ sở các quy định và hướng dẫn về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng được nghiên cứu, học tập; trong thời gian tới, các cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra các cấp trong Đảng ủy Khối cần tiếp tục nghiên cứu và tổ chức thực hiện nghiêm túc các quy định, hướng dẫn của Trung ương, của Thành ủy và Đảng ủy Khối; đồng thời tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng ở cấp mình.

Đồng chí Nguyễn Hải Bình, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy quán triệt tại Hội nghị.

Tại Hội nghị này, các đại biểu được nghe đồng chí Nguyễn Hải Bình, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy quán triệt Quy định số 37-QĐ/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng; Hướng dẫn số 02-HD/UBKTTW ngày 29/11/2021 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương hướng dẫn thực hiện Quy định về những điều đảng viên không được làm; công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng của cấp ủy; công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng của Ủy ban Kiểm tra; quy trình kiểm tra, giám sát của ủy ban kiểm tra các cấp. Đồng thời được nghe đồng chí Bùi Văn Hà, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối hướng dẫn xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát hàng năm; tiến hành kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng viên; các loại hồ sơ, biểu mẫu của một cuộc kiểm tra, giám sát, xử lý kỷ luật tổ chức đảng và đảng viên đối với cơ sở.

Các đại biểu dự Hội nghị.

Các đại biểu đã được giải đáp các ý kiến, kiến nghị, những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong thực tiễn thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát tại cơ sở. Thông qua cuộc tập huấn giúp cho đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra trong toàn Đảng bộ Khối nâng cao trình độ, nắm vững các quy định, quy trình, phương pháp, nghiệp vụ và kỹ năng xử lý tình huống trong quá trình thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát; triển khai tốt các quy định của Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng từ Khối đến cơ sở.

Hoàng Tùng

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Đảng ủy Khối Doanh nghiệp thành phố: Tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng năm 2022
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác