Print Thứ Năm, 25/11/2021 15:49 Gốc

Sáng 25/11, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp thành phố tổ chức Hội nghị quán triệt một số văn bản mới của Trung ương về thi hành Điều lệ Đảng, về tổ chức xây dựng Đảng và tập huấn chuyên đề nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.

Đồng chí Đỗ Quang Khoa, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp thành phố chủ trì Hội nghị. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tuyến với 26 điểm cầu.

Đồng chí Đỗ Quang Khoa, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp thành phố phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Đỗ Quang Khoa, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp thành phố nhấn mạnh nhiệm vụ và giải pháp nhiệm kỳ 2020-2025 tập trung đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ, trong đó quan tâm vận dụng sáng tạo các hình thức sinh hoạt, nhất là sinh hoạt theo chuyên đề và thực hiện đúng các nguyên tắc của Đảng. Qua đó tạo chuyển biến trong đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; công tác tổ chức xây dựng Đảng đảm bảo đúng quy định, nâng cao năng lực và sức chiến đấu, xây dựng các tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, thực hiện đúng chức năng là hạt nhân chính trị tại các doanh nghiệp, góp phần xây dựng Đảng bộ Khối trong sạch vững mạnh.

Quang cảnh Hội nghị.
Các đại biểu dự Hội nghị.

Đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp thành phố đề nghị các đại biểu dự Hội nghị tập trung nghiên cứu, quán triệt, tiếp thu nội dung các báo cáo viên trao đổi, trên cơ sở đó sau hội nghị tổ chức triển khai, thực hiện có hiệu quả, đúng quy định tại đơn vị đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đề ra.

Đồng chí Nguyễn Hồng Vinh, Phó Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy quán triệt tại Hội nghị.

Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe đồng chí Nguyễn Hồng Vinh, Phó Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy quán triệt Quy định số 24-QĐ/TW ngày 30/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về thi hành Điều lệ Đảng; Hướng dẫn số 01-HD/TW ngày 28/9/2021 của Ban Bí thư về một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng; Hướng dẫn số 08-HD/BTCTW ngày 27/9/2021 của Ban Tổ chức Trung ương ương Đảng về kết nạp chủ doanh nghiệp tư nhân vào đảng.

Đồng chí Nguyễn Vương Long, giảng viên Trường Chính trị Tô Hiệu quán triệt tại Hội nghị.

Đồng thời được nghe đồng chí Nguyễn Vương Long, giảng viên Trường Chính trị Tô Hiệu tập huấn chuyên đề nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.

Hoàng Tùng

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Đảng ủy Khối Doanh nghiệp thành phố: Quán triệt một số văn bản mới của Trung ương về thi hành Điều lệ Đảng, tổ chức xây dựng Đảng
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác