Print Thứ Tư, 26/07/2023 12:15 Gốc

Sáng 26/7, tại Trường Chính trị Tô Hiệu, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp thành phố tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt nghiên cứu, quán triệt Quy định số 85-QĐ/TW của Ban Bí thư, Hướng dẫn số 99-HD/BTGTW của Ban Tuyên giáo Trung ương. Đồng chí Đỗ Quang Khoa, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp thành phố chủ trì Hội nghị.

Hội nghị nghe đồng chí Đào Văn Hoàn, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy quán triệt Quy định 85-QĐ/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Hướng dẫn số 99-HD/BTGTW của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc cán bộ, đảng viên thiết lập và sử dụng trang thông tin điện tử cá nhân trên mạng Internet, mạng xã hội.

Quang cảnh Hội nghị.
Đồng chí Đào Văn Hoàn, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy quán triệt tại Hội nghị.

Đồng chí Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy đã làm rõ những nội dung mà các tổ chức Đảng cần triển khai thực hiện và mỗi cán bộ, đảng viên cần nắm vững để tránh những hành vi vi phạm; đồng thời trao đổi một số cách thức để nhận diện các tin giả, xấu, độc, thông tin sai trái trên mạng xã hội; từ đó, nhận biết các tin thật và các phương thức lan tỏa thông tin tích cực trên mạng xã hội.

Các đại biểu dự Hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Đỗ Quang Khoa, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp thành phố đề nghị ngay sau Hội nghị, các cấp ủy đảng, lãnh đạo đơn vị cần đẩy mạnh tuyên truyền tới cán bộ, đảng viên, người lao động những quy định của pháp luật về an ninh mạng, những chuẩn mực trong ứng xử, tranh luận, phản biện trong môi trường mạng xã hội; nâng cao hơn nữa trách nhiệm, nghĩa vụ của mỗi cán bộ, đảng viên, phát huy cao độ tính tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên khi đăng tải, chia sẻ, tiếp nhận thông tin; thiết lập và sử dụng các trang thông tin điện tử cá nhân trên môi trường mạng như một kênh quan trọng để tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, đấu tranh phản bác các thông tin xấu, độc, các quan điểm sai trái, thù địch; qua đó, góp phần nâng cao sức “đề kháng” cho cán bộ, đảng viên trước âm mưu, thủ đoạn thực hiện chiến lược “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch; ngăn chặn, xử lý kịp thời hành vi đăng tải tin giả, thông tin sai sự thật, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; xây dựng những chuẩn mực văn hóa, văn minh trong ứng xử, tranh luận, phản biện trên không gian mạng…

Các đại biểu bấm nút ra mắt kênh YouTube của Đảng ủy Khối.

Nhân dịp này, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp thành phố đã ra mắt kênh YouTube (địa chỉ https://www.youtube.com/@danguykhoidoanhnghiephp) nhằm mở rộng không gian tuyên truyền, tạo sự thống nhất cao trong nhận thức và hành động của cấp ủy, cán bộ, đảng viên, người lao động trong thực hiện Chuyển đổi số và đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng.

Kênh YouTube của Đảng ủy Khối gồm 7 chuyên mục chính: Tin thời sự Đảng ủy Khối; Tin cơ sở; Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; Theo gương Bác; Thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TU; Phóng sự tuyên truyền; Hải Phòng-Thành phố Hoa Phượng đỏ.

Hoàng Tùng

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Đảng ủy Khối Doanh nghiệp thành phố nghiên cứu, quán triệt Quy định số 85-QĐ/TW của Ban Bí thư, Hướng dẫn số 99-HD/BTGTW của Ban Tuyên giáo Trung ương
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác