Print Thứ Ba, 16/05/2023 14:55 Gốc

Sáng 16/5, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp thành phố tổ chức Hội nghị sơ kết 02 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; giới thiệu tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; tập huấn xây dựng, phát triển các trang mạng xã hội và lan tỏa thông tin tích cực trong toàn Đảng bộ Khối. Đồng chí Đỗ Quang Khoa, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp thành phố chủ trì Hội nghị.

Qua 2 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, việc triển khai học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của các đơn vị trong Khối đạt kết quả khá toàn diện trên các phương diện hoạt động của đơn vị. Công tác xây dựng Đảng được triển khai khá đồng bộ đạt kết quả toàn diện; tư tưởng của cán bộ, đảng viên, công nhân lao động trong Khối ổn định, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, các cấp ủy; các doanh nghiệp đã đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh của thành phố.

Các đại biểu dự Hội nghị.

Hầu hết cấp ủy cơ sở triển khai học theo Bác, học từ những việc làm nhỏ, công việc hàng ngày, xây dựng các tiêu chí chuẩn mực gắn với đặc thù hoạt động của doanh nghiệp với phương châm ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ, thiết thực. Công tác tuyên truyền thực hiện nhiều hình thức phong phú, đa dạng, có sức tác động, lan toả mạnh mẽ đến nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên, người lao động. Công tác giáo dục đạo đức, lối sống đối với thế hệ trẻ được thực hiện và cụ thể hoá bằng các giải pháp phù hợp với đặc thù của Khối, gắn với sinh hoạt, sản xuất-kinh doanh hằng ngày của đoàn viên, thanh niên.

Đồng chí Đỗ Quang Khoa, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp thành phố trao Giấy khen cho các tập thể tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Để nâng cao hiệu quả việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, thời gian tới, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp thành phố tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện 6 nhóm nhiệm, giải pháp trọng tâm. Trong đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và người lao động về nội dung, giá trị và ý nghĩa to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Kết hợp chặt chẽ giữa nghiên cứu, học tập với làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Phát huy cao vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là đội ngũ cán bộ chủ chốt, người đứng đầu các đơn vị, tổ chức đoàn thể. Hằng năm, mỗi tổ chức đảng phải xây dựng được ít nhất 01 mô hình tiêu biểu học và làm theo Bác. Thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đổi mới công tác tuyên truyền về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện Chỉ thị số 05, Kết luận số 01 gắn với thực hiện các nghị quyết Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và các quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương; tổ chức sơ kết, tổng kết thực hiện Chỉ thị số 05, Kết luận số 01…

Các cá nhân điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được biểu dương, khen thưởng.
Các cá nhân điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được biểu dương, khen thưởng.

Nhân dịp này, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp thành phố biểu dương, khen thưởng 9 tập thể, 17 cá nhân điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đồng chí Đào Văn Hoàn, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy giới thiệu cuốn sách của của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Tại Hội nghị, các đại biểu nghe đồng chí Đào Văn Hoàn, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy thông tin về mục đích, ý nghĩa của việc biên soạn cuốn sách; giới thiệu những nội dung cơ bản của tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Đồng thời, trao đổi kỹ năng xây dựng, phát triển các trang mạng xã hội và phương pháp lan tỏaa thông tin tích cực trong các đơn vị thuộc Đảng ủy Khối Doanh nghiệp thành phố.

Hoàng Tùng

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Đảng ủy Khối Doanh nghiệp thành phố: Biểu dương, khen thưởng điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác