Print Chủ Nhật, 07/04/2019 20:47

Đảng ủy Khối doanh nghiệp thành phố vừa tổ chức bế giảng lớp bổi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới và lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng đợt 1 năm 2019.


Theo báo cáo tổng kết, lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới có 143 học viên, lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng có 106 học viên. Tại khóa học, các đảng viên mới được truyền đạt nội dung các chuyên đề gồm những kiến thức cơ bản, cốt lõi về chủ nghĩa Mác – Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, những vấn đề cơ bản của đường lối cách mạng Việt Nam và nhiệm vụ của người đảng viên… Các đối tượng kết nạp Đảng được học tập, nghiên cứu các chuyên đề về lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời ký quá độ lên CNXH, Điều lệ Đảng CSVN và phương hướng phấn đấu để trở thành đảng viên…

Đánh giá của Ban tổ chức các lớp học cho thấy, các học viên đã tích cực trao đổi bài nhằm hiểu sâu sắc những vấn đề nghiên cứu. Qua kiểm tra, lớp đảng viên mới có 34 học viên đạt loại giỏi, 78 học viên đạt loại khá; lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng có 33 học viên đạt loại giỏi, 69 học viên đạt loại khá. Đảng ủy khối đã tổ chức trao chứng nhận cho những học viên đạt yêu cầu, đồng thời biểu dương 20 học viên có thành tích xuất sắc trong học tập.

Hoàng Tùng

Nguồn. haiphong.gov.vn

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Đảng ủy Khối doanh nghiệp thành phố: Bế giảng hai lớp bồi dưỡng chính trị và kiến thức về Đảng năm 2019
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác