Print Thứ Sáu, 14/10/2022 17:30 Gốc

Chiều 14/10, Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ mười (mở rộng) sơ kết công tác 9 tháng; bổ khuyết nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2022; sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận số 14-KL/ĐUK về một số giải pháp nâng cao chất lương sinh hoạt chi bộ tại Đảng bộ Khối các cơ quan thành phố. Đồng chí Phạm Xuân Thanh, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố chủ trì Hội nghị.

9 tháng năm 2022, Đảng bộ Khối các cơ quan thành phố tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ, đảng bộ, đoàn thể, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong Khối hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, góp phần chung vào việc thực hiện hiệu quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ và chủ đề năm của thành phố. Công tác xây dựng Đảng tiếp tục được triển khai hiệu quả cao, duy trì nền nếp trên các mặt công tác. Các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Thành ủy, Đảng ủy Khối được quán triệt, triển khai đầy đủ, kịp thời. Đảng ủy Khối tổ chức được 2 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho 115 quần chúng ưu tú, 1 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho 98 đảng viên mới. Có 46/62 cấp ủy cơ sở đăng ký với 138 mô hình dân vận khéo…

Đồng chí Phạm Xuân Thanh, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố phát biểu tại Hội nghị.

Về nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2022, Đảng ủy Khối tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các chi, đảng bộ trực thuộc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, hoàn thành ở mức cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội thành phố năm 2022; thực hiện quyết liệt các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong giải ngân vốn đầu tư công, đẩy nhanh tiến độ thực hiện một số dự án trọng điểm và thực hiện tốt các nghị quyết được HĐND thành phố thông qua. Cùng với đó, coi trọng công tác tư tưởng của cán bộ, đảng viên; đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và công tác phát triển đảng viên; đẩy mạnh phong trào thi đua lao động sáng tạo trong đội ngũ cán bộ, công chức, đảng viên, viên chức trong Đảng ủy Khối.

Về thực hiện Kết luận số 14-KL/ĐUK, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, các cấp ủy, tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên của Đảng bộ Khối quán triệt nghiêm túc, triển khai thực hiện bảo đảm kịp thời, sâu rông, bài bản, bám sát cơ sở và đạt hiệu quả thiết thực. Nền nếp sinh hoạt chi bộ theo quy định của Điều lệ Đảng tiếp tục có chuyển biến tiến bộ rõ rệt, cơ bản đạt mục tiêu đề ra. Việc đổi mới hình thức, quy trình, nội dung sinh hoạt chi bộ đạt kết quả tích cực, bám sát, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng của các cơ quan, đơn vị; tính lãnh đạo, tính giáo dục, tính chiến đấu được nâng lên.

Hoàng Tùng

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố: Triển khai nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2022
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác