Print Thứ Ba, 15/08/2023 11:20 Gốc

Sáng 15/8, tại Cung Văn hóa lao động hữu nghị Việt Tiệp, Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt học tập, quán triệt, tuyên truyền kết quả giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và triển khai thực hiện Quy định số 85-QĐ/TW ngày 07/10/2022 của Ban Bí thư “Về việc cán bộ, đảng viên thiết lập và sử dụng trang thông tin điện tử cá nhân trên internet, mạng xã hội”; Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở.

Tại Hội nghị, đồng chí Phạm Xuân Thanh, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố đã quán triệt kết quả giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội lần thứ XVI Đảng bộ thành phố, Nghị quyết Đại hội lần thứ VI Đảng bộ Khối, nhiệm kỳ 2020-2025.

Quang cảnh Hội nghị.
Đồng chí Phạm Xuân Thanh, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố quán triệt tại Hội nghị.

Đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố nêu rõ, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, toàn Đảng bộ Khối các cơ quan thành phố đã nỗ lực, cố gắng tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ thành phố, Nghị quyết Đại hội VI Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2020-2025 đảm bảo nghiêm túc, kịp thời, hiệu quả. Công tác tuyên truyền, quán triệt các nghị quyết của Trung ương, Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy bảo đảm kịp thời, nghiêm túc, sâu rộng tới đội ngũ cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên các đoàn thể quần chúng. 100% cấp ủy trực thuộc Khối đã xây dựng chương trình, kế hoạch tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội, tập trung vào các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, khâu đột phá trong nhiệm kỳ.

Các chỉ tiêu phấn đấu đều đạt và vượt mức đề ra. Ba nhóm nhiệm vụ giải pháp trọng tâm trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng Đảng và lãnh đạo các đoàn thể thuộc Khối được Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đạt được nhiều kết quả có ý nghĩa tích cực. Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng được Đảng ủy Khối, cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp quan tâm.

Các đại biểu dự Hội nghị.
Các đại biểu dự Hội nghị.

Đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố cũng nhấn mạnh mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm cần thực hiện nhằm hoàn thành thắng lợi Nghị quyết, đó là: Đảng uỷ Khối và các cấp ủy cơ sở bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy, HĐND, UBND thành phố, tập trung lãnh đạo cán bộ, đảng viên khắc phục khó khăn, đề cao tinh thần trách nhiệm trong tham mưu thực hiện nhiệm vụ chính trị, đoàn kết nhất trí, quyết tâm thực hiện thắng lợi toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội VI, nhiệm kỳ 2020-2025 Đảng bộ Khối đề ra, đóng góp tích cực và có hiệu quả vào việc hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ thành phố.

Đồng chí Đào Văn Hoàn, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy quán triệt tại Hội nghị.

Hội nghị được nghe được nghe đồng chí Đào Văn Hoàn, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy quán triệt Quy định số 85-QĐ/TW ngày 07/10/2022 của Ban Bí thư “Về việc cán bộ, đảng viên thiết lập và sử dụng trang thông tin điện tử cá nhân trên internet, mạng xã hội”. Đồng chí nhấn mạnh, để thực hiện tốt Quy định này, các cấp ủy, tổ chức Đảng cần thực hiện tốt công tác tuyên truyền, quán triệt, hướng dẫn cán bộ, đảng viên thực hiện nghiêm Quy định; động viên, khích lệ cán bộ, đảng viên phát huy vai trò tích cực khi tham gia mạng xã hội, hướng tới xây dựng môi trường mạng lành mạnh, an toàn. Đối với cá nhân của mỗi đảng viên, cần phải tiếp tục thực hiện tốt việc thực hiện nêu gương; việc chấp hành quy định “những điều đảng viên không được làm”.

Trong khuôn khổ Hội nghị, các đại biểu cũng được nghe báo cáo viên Sở Tư pháp tuyên truyền Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở. Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở ban hành năm 2022 bao gồm 91 điều quy định về nội dung, cách thức thực hiện dân chủ ở cơ sở, quyền và nghĩa vụ của công dân trong thực hiện dân chủ ở cơ sở và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân trong việc bảo đảm thực hiện dân chủ ở cơ sở. Luật cụ thể hóa đầy đủ các chính sách mới nhằm khắc phục những hạn chế, bất cập phát sinh trong thực tiễn thi hành quy định của pháp luật hiện hành về thực hiện dân chủ ở cơ sở để thực hiện phương châm: “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng” để mọi người dân được phát huy quyền làm chủ của mình.

Hoàng Tùng

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố: Quán triệt kết quả giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và triển khai thực hiện Quy định số 85-QĐ/TW
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác