Print Thứ Năm, 05/01/2023 16:43 Gốc

Sáng 5/1, tại Cung Văn hóa Lao động hữu nghị Việt Tiệp, Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII cho toàn thể cán bộ, đảng viên của Đảng bộ Khối. Đồng chí Phạm Xuân Thanh, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố chủ trì Hội nghị.

Hội nghị diễn ra trong 2 ngày (5-6/1/2023). Các đại biểu sẽ được nghiên cứu, học tập, quán triệt, làm rõ những nội dung cơ bản, những điểm mới về quan điểm, mục tiêu, các nhiệm vụ, giải pháp đột phá trong 4 nghị quyết tại Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII: Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 09/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XIII) về “Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới”. Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 17/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XIII) về “Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới”. Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 17/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XIII) về “Tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”. Kết luận số 45-KL/TW ngày 17/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XIII) về “Định hướng Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050”. Các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện các Nghị quyết của Trung ương và Thành ủy.

Quang cảnh Hội nghị.
Đồng chí Phạm Xuân Thanh, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố quán triệt tại Hội nghị.
Các đại biểu dự Hội nghị.
Các đại biểu dự Hội nghị.
Các đại biểu dự Hội nghị.

Thông qua Hội nghị giúp cấp ủy, đoàn thể và cán bộ, đảng viên nắm vững nội dung văn kiện, nhất là những nội dung cốt lõi, những điểm mới trong các văn kiện Hội nghị Trung ương 6 khóa XIII. Trên cơ sở đó, xây dựng, triển khai Chương trình hành động, (Kế hoạch) thực hiện nhằm đưa Nghị quyết vào thực tiễn; tạo chuyển biến tích cực tại các chi bộ, đảng bộ cơ sở. Tăng cường đấu tranh phòng, chống các quan điểm sai trái, thù địch.

Hoàng Tùng

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố: Nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác