Print Thứ Bảy, 17/04/2021 10:09 Gốc

Chiều 16/4, Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố tổ chức Hội nghị lần thứ 4 sơ kết công tác quý I, triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II/2021; sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị và hướng dẫn tuyên truyền về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Quang cảnh Hội nghị.

Quý I, Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các chi, đảng bộ trực thuộc chủ động, tích cực tham mưu, đề xuất nhiều giải pháp với Thành ủy, HDND, UBND thành phố; hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, đóng góp chung trong sự phát triển ổn định, mạnh mẽ của thành phố. Công tác xây dựng Đảng được triển khai đồng bộ, duy trì nền nếp trên các mặt công tác. Đảng ủy Khối thực hiện quán triệt, triển khai đầy đủ, kịp thời các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Thành ủy với hình thức đa dạng, linh hoạt, phù hợp với thực tiễn của các chi bộ, đảng bộ trực thuộc.

Quý II, Đảng ủy Khối tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các chi, đảng bộ trực thuộc thực hiện nghiêm kỷ cương, kỷ luật công vụ; triển khai thực hiện các nhiệm vụ đề ra theo chủ đề năm của thành phố; tham mưu triển khai thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng…

Các tập thể được biểu dương, khen thưởng.

Sau 5 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đội ngũ cán bộ, đảng viên có nhiều chuyển biến tích cực trong nhận thức và việc làm, tạo động lực trong thực hiện nhiệm vụ chính trị. Việc thực hiện Chỉ thị 05 được các chi, đảng bộ trực thuộc Khối xác định là nhiệm vụ trọng tâm, gắn với thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Trung ương, Thành ủy về công tác xây dựng Đảng, chính quyền, vận động nhân dân. Nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu với những cách làm mới, sáng tạo trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Các cá nhân được biểu dương, khen thưởng.

Nhân dịp này, 29 tập thể, 27 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” được Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố biểu dương, khen thưởng.

Hoàng Tùng

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố: Biểu dương 29 tập thể, 27 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác