Print Thứ Ba, 27/08/2019 20:37

Sáng ngày 27-8, tại Hà Nội, Đảng ủy Công an Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt thực hiện các Kết luận số 44-KL/TW ngày 22-1-2018 của Ban Bí thư TWvề việc “tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới” và Kết luận số 45-KL/TW ngày 1-2-2019 của Ban Bí thư TW về “Tiếp tục đẩymạnh thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 18-CT/TW của Ban Bí thư khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm TTATGT đường bộ, đường sắt, đường thủy va khắc phục ùn tắc giao thông”.

Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy CATW, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì hội nghị. Cùng dự có Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Ủy viên BTV Đảng ủy CATW, Thứ trưởng Bộ Công an cùng đại diện đạo các cơ quan, ban ngành trung ương và lãnh đạo 63 tỉnh, thành phố trong cả nước. Dự hội nghị tại điểm cầu Hải Phòng có Phó chủ tịch UBND TP Nguyễn Đình Chuyến; Đại tá Lê Ngọc Châu, Giám đốc CATP; các đồng chí trong Ban thường vụ Đảng ủy, Ban giám đốc CATP; lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương thuộc CATP.

Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy CATW, Bộ trưởng Bộ Công an với các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Hà Nội

Hội nghị đã nghe Trung tướng Nguyễn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an báo cáo kết quả việc thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TW và Chỉ thị số 18-CT/TW, nêu bật 7 kết quả nổi bật trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới và 7 kết quả nổi bật trong công tác bảo đảm TTATGT đường bộ, đường sắt, đường thủy va khắc phục ùn tắc giao thông trên địa bàn cả nước. Thứ trưởng Nguyễn Sơn cũng chỉ ra một số tồn tại, hạn chế trong việc thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TW và Chỉ thị số 18-CT/TW và nêu các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để tăng cường hiệu lực, hiệu quả việc thực hiện các Chỉ thị số 09-CT/TW và Chỉ thị số 18-CT/TW của Ban Bí thư TW trong thời gian sắp tới.

Phó chủ tịch UBND TP Nguyễn Đình Chuyến và các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu CATP Hải Phòng

Hội nghị cũng đã nghe 8 ý kiến phát biểu tham luận của lãnh đạo các Bộ, ngành, cơ quan trung ương và một số địa phương, bổ sung, làm rõ hơn những kết quả nổi bật trong việc thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TW và Chỉ thị số 18-CT/TW, đồng thời có nhiều đề xuất, kiến nghị từ thực tiễn cơ sở, góp phần đưa việc thực hiện các chỉ thị vào thực tiễn cuộc sống, đặc biệt là trong công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ và công tác bảo đảm TTATGT trong tình hình mới.

Phát biểu kết luận hội nghị, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy CATW, Bộ trưởng Bộ Công an thay mặt Đảng ủy CATW quán triệt nội dung cơ bản của Kết luận số 44-KL/TW và Kết luận số 45-KL/TW của Ban Bí thư TW và cho biết, Đảng ủy CATW đã ban hành các Kế hoạch số 127 ngày 22-5-2019 và Kế hoạch số 138 ngày 18-6-2019 gửi đến các thành ủy, tỉnh ủy, các ban cán sự Đảng, Đảng Đoàn, Đảng ủy trực thuộc trung ương. Đối với Kết luận số 44-KL/TW, Bộ trưởng Tô Lâm yêu cầu các cấp ủy, tổ chức Đảng quán triệt và có chương trình, kế hoạch hành động cụ thể; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức thực hiện; kịp thời khen thưởng, động viên tuyên truyền nêu gương người tốt – việc tốt trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Đối với việc thực hiện Kết luận số 45-KL/TW, Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh, các tổ chức, cơ sở Đảng liên quan cần xây dựng kế hoạch hành động, cốt lõi là giáo dục và yêu cầu các cán bộ, đảng viên phải tự giác nêu gương chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật về giao thông; vận động người dân nâng cao ý thức khi tham gia giao thông, tích cực tham gia bảo đảm TTATGT, xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh trong cộng đồng dân cư. Cùng với đó là việc nâng cao vai trò của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, cấp ủy Đảng, trong việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 18 và Kết luận số 45-KL/TW của Ban Bí thư TW, coi việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác bảo đảm TTATGT là một tiêu chí đánh giá kết quả công tác của người đứng đầu các cấp ủy Đảng, thủ trưởng đơn vị.

THẾ KHOA

Nguồn. ANHP

Tiện ích thông tin
QR Code
QR CODE: Đảng ủy Công an Trung ương: Quán triệt thực hiện Kết luận số 44-KL/TW và Kết luận số 45-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác