Print Thứ Sáu, 22/02/2019 11:27

Ngày 21-2, Đảng ủy Công an Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến học tập Chuyên đề năm 2019 về “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Thiếu tướng Đào Gia Bảo, Cục trưởng Cục Công tác Đảng và Công tác Chính trị, Bộ Công an chủ trì Hội nghị.

Tại điểm cầu CAHP, dự có các đồng chí: Đại tá Nguyễn Quốc Hùng, Phó Giám đốc phụ trách CATP; các đồng chí Phó Giám đốc CATP: Đại tá Nguyễn Văn Coỏng, Đại tá Mai Xuân Thắng, Đại tá Lê Nguyên Trường, Đại tá Đào Quang Trường, Thượng tá Bùi Trung Thành và các đồng chí trưởng Công an các đơn vị, địa phương, Bí thư Đoàn thanh niên, Chủ tịch Hội phụ nữ, Chỉ tịch Công đoàn CATP.

Khai mạc Hội nghị, Thiếu tướng Đào Gia Bảo nhấn mạnh: Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn chăm lo cho lợi ích và hạnh phúc của nhân dân đồng thời quan tâm đến việc phát huy vai trò làm chủ của nhân dân. Và trong lịch sử CAND Việt Nam cho thấy dưới sự lãnh đạo của Đảng và những đóng góp của các tầng lớp nhân dân đã quyết định thắng lợi trong công tác công an trong mọi giai đoạn cách mạng.

Việc nghiên cứu học tập tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; nghiên cứu học tập Chuyên đề về “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” nhằm giúp mỗi cán bộ, chiến sỹ Công an nhận thức sâu sắc hơn về tư tưởng Hồ Chí Minh về nhân dân, về vai trò của quần chúng nhân dân trong sự nghiệp đấu tranh bảo vệ ANTT đất nước, nhất là trong bối cảnh tình hình mới rất phức tạp hiện nay. Xây dựng được ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân, dựa vào nhân dân, vì nhân dân phục vụ nhiều hơn nữa.

Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP và các đồng chí lãnh đạo chủ chốt CATP, báo cáo viên CATP tham gia học tập chuyên đề năm 2019.

Thiếu tướng Đào Gia Bảo đề nghị: sau Hội nghị, các Đảng bộ có kế hoạch tổ chức nghiên cứu, học tập Chuyên đề Hồ Chí Minh năm 2019. Việc nghiên cứu, học tập phải được chuẩn bị chu đáo, thông qua nhiều hình thức, biện pháp phong phú, sinh động, phù hợp với từng đối tượng, từng lĩnh vực cụ thể gắn với việc thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của các Đảng bộ, đơn vị, gắn với việc thực hiện Nghị quyết TW 4 khóa 12 về Xây dựng chỉnh đốn Đảng, phong trào CAND học tập, thực hiện 6 Điều Bác Hồ dạy và Cuộc vận động Xây dựng phong cách người CAND, bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ.

Đồng chí Cục trưởng cũng đề nghị: Trong triển khai thực hiện, Cấp ủy, lãnh đạo đơn vị tăng cường kiểm tra, đôn đốc cán bộ, đảng viên, chiến sỹ tự rèn luyện, nâng cao bản lĩnh, tư thế, lễ tiết, tác phong, văn hóa ứng xử trong thi hành nhiệm vụ và trong sinh hoạt, nhất là đối với lực lượng thường xuyên tiếp xúc, giải quyết công việc cho nhân dân, coi đây là thước đo hết sức quan trọng, phẩm chất đạo đức cách mạng, bản lĩnh, tác phong, hiệu quả, công tác chiến đấu của cán bộ, chiến sỹ CAND.

Tại hội nghị, đại biểu các điểm cầu trực tuyến được nghe Giáo sư, Tiến sỹ Hoàng Chí Bảo trình bày những câu chuyện sinh động về cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của Bác Hồ, tập trung vào các nội dung: “ Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Đây là những nội dung cơ bản trong tư tưởng Hồ Chí Minh nhằm tăng cường việc xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân trong cán bộ, đảng viên, tạo động lực to lớn cho công cuộc đổi mới. Giáo sư Hoàng Chí Bảo đã phân tích những sự kiện quan trọng sẽ diễn ra trong năm 2019 như kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; 70 năm tác phẩm dân vận; 50 năm tác phẩm nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân để hiểu rõ chủ đề Trung ương lựa chọn năm 2019…

MINH PHƯƠNG

Nguồn. ANHP

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Đảng ủy Công an Trung ương: Học tập Chuyên đề về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác