Print Thứ Sáu, 29/11/2019 16:43 Gốc

Chiều ngày 29-11, Đảng ủy Công an thành phố tổ chức hội nghị quán triệt Quy định số 205-QĐ/TW của Bộ Chính trị về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ, chống chạy chức, chạy quyền. Đại tá Vũ Thanh Chương, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP chủ trì hội nghị. 

 Đại tá Vũ Thanh Chương, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP truyền đạt nội dung Quy định số 205-QĐ/TW của Bộ Chính trị trong toàn Đảng bộ CATP

Ngày 23-9-2019, Bộ Chính trị ban hành Quy định số 205-QĐ/TW về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ, chống chạy chức, chạy quyền gồm 4 chương, 15 điều, áp dụng đối với tổ chức, cá nhân có liên quan trong công tác cán bộ, quy định rõ các nội dung như: Người trong cùng gia đình không đảm nhiệm các chức danh liên quan; nghiêm cấm việc cung cấp thông tin, tài liệu, hồ sơ cán bộ, đảng viên; xử lý vi phạm cả những người đã chuyển công tác hoặc nghỉ hưu… Quy định 205 của Bộ Chính trị cũng xác định cụ thể 6 hành vi chạy chức, chạy quyền và các biện pháp xử lý cán bộ, đảng viên có hành vi chạy chức, chạy quyền.

Đại tá Vũ Thanh Chương, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP trực tiếp truyền đạt những nội dung cơ bản, trọng tâm của Quy định số 205-QĐ/TW của Bộ Chính trị về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ, chống chạy chức, chạy quyền, đồng thời triển khai Kế hoạch số 4766/KH-ĐUCA ngày 15-11-2019 của Đảng ủy CATP về việc thực hiện Quy định số 205-QĐ/TW của Bộ Chính trị trong toàn Đảng bộ và lực lượng Công an Hải Phòng.

Đồng chí Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP yêu cầu cấp ủy, lãnh đạo Công an các cấp trong CATP căn cứ kế hoạch của Đảng ủy CATP tổ chức quán triệt nội dung Quy định số 205-QĐ/TW của Bộ Chính trị đến các tổ chức, cơ sở Đảng, cán bộ, đảng viên, CBCS Công an các đơn vị, địa phương, đồng thời bám sát nội dung Quy định số 205-QĐ/TW để tham mưu giúp Đảng ủy, Giám đốc CATP thực hiện có hiệu quả Quy định này. Đồng chí cũng nhấn mạnh đến vai trò, trách nhiệm của tập thể cấp ủy, lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương trong việc thực hiện nghiêm túc quy trình về công tác cán bộ, từ khâu lựa chọn cán bộ, đưa vào diện quy hoạch, tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đến kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ… Cùng với đó, việc điều động, luân chuyển cán bộ phải được thực hiện một cách khách quan, đúng quy trình, bố trí cán bộ hợp lý, phù hợp với năng lực, sở trường công tác của cán bộ; không bố trí người thân vào các vị trí công tác có liên quan, ảnh hưởng đến nhau, đồng thời kiên quyết xử lý đối với các hành vi chạy chức, chạy quyền…

THẾ KHOA

Tiện ích thông tin
QR Code
QR CODE: Đảng ủy Công an thành phố: Quán triệt Quy định số 205-QĐ/TW của Bộ Chính trị
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác