Print Thứ Bảy, 26/01/2019 17:04

2 năm qua, Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được các chi bộ, đảng bộ trực thuộc Đảng bộ khối các cơ quan thành phố nghiêm túc thực hiện. Việc “học tập” và “làm theo” chuyển từ phong trào chiều rộng đi vào chiều sâu,  từng bước trở thành hành động tự giác của mỗi cán bộ, đảng viên…

Có nhiều nét mới              

Đồng chí Phạm Xuân Thanh, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố khẳng định: Việc thực hiện Chỉ thị 05 tại Đảng ủy Khối có nhiều nét mới. Điều này được quan tâm ngay từ khâu tổ chức quán triệt, học tập chỉ thị, bảo đảm hiệu quả, sâu rộng. Xác định vai trò quyết định của cấp ủy, người đứng đầu trong mỗi cơ quan, đơn vị, Đảng ủy Khối yêu cầu mỗi tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị rà soát lại các tiêu chí học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của đơn vị mình. Từ đó, xác định rõ nhiệm vụ của mỗi cá nhân, rõ trách nhiệm của người đứng đầu. Bởi, trong thực hiện nhiệm vụ, mỗi cơ quan, đơn vị có tính chất công việc riêng, đòi hỏi tiêu chí xây dựng phải sát và phù hợp. Trên cơ sở các tiêu chí, mỗi cán bộ, công chức hướng vào đó để có sự phấn đấu, rèn luyện, hoàn thiện bản thân mình hơn. Đối với các tập thể, việc xây dựng các kế hoạch học tập và làm theo Bác gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa 12), nhất là khắc phục, sửa chữa những hạn chế đã được chỉ ra sau kiểm điểm. Đối với kế hoạch của cá nhân phải gắn với nhiệm vụ cụ thể. Việc thực hiện Chỉ thị 05 được các cấp ủy đưa vào sinh hoạt chi bộ hằng tháng.  Đảng ủy Khối xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát thường xuyên hằng năm; giám sát theo chuyên đề; phân công các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ, chuyên viên theo dõi thực hiện chế độ đi cơ sở nắm tình hình và trực tiếp dự sinh hoạt ở các chi bộ kết hợp với giám sát việc học tập, đăng ký làm theo của cán bộ, đảng viên.


Cán bộ, công chức Khối thi đua Đảng ủy Khối, các ban, cơ quan Thành ủy tích cực hưởng ứng Ngày hội hiến máu. Ảnh: Đỗ Hiền

Việc xây dựng chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, đạo đức, phong cách  Hồ Chí Minh được các chi, đảng bộ cơ sở triển khai theo hướng ngắn gọn, sát với nhiệm vụ chính trị của ngành, đơn vị, với 65/65 cấp ủy cơ sở, 3/3 đoàn thể thuộc Đảng bộ Khối xây dựng. Trước khi ban hành lấy ý kiến tham gia của đông đảo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên trong cơ quan, đơn vị tham gia, tạo sự thống nhất cao trong tổ chức triển khai thực hiện. Vào dịp cuối năm, khi phân tích, đánh giá phân loại tổ chức đảng, đảng viên, các cấp ủy, đoàn thể chỉ đạo gắn với việc liên hệ các tiêu chí của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức.

Việc thực hiện Chỉ thị 05 gắn kết với thực hiện nhiệm vụ chính trị và các phong trào thi đua ở hầu hết các đơn vị, trở thành động lực giúp hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị. Các cấp ủy cùng với lãnh đạo đơn vị tập trung lãnh đạo cán bộ, đảng viên bám sát 2 nội dung đột phá trong phát triển kinh tế xã hội thành phố để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện: Một là, cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh hướng đến sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Hai là, tiếp tục đổi mới phong cách của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức theo phương châm gần dân, sát dân, lắng nghe, đối thoại với nhân dân, thấu hiểu tâm tư của nhân dân để tháo gỡ những vấn đề nổi cộm, gây bức xúc cho nhân dân, nhất là những điểm nghẽn cản trở sự phát triển hoặc những vấn đề tồn đọng từ nhiều năm. Thông qua việc xác định rõ hai nội dung đột phá, hiệu quả công việc của cán bộ, công chức được nâng cao hơn, công tác thi đua, khen thưởng cũng sát hơn. Một số đơn vị triển khai việc đánh giá theo từng tháng, trên cơ sở đó kịp thời biểu dương những cá nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Xuất hiện ngày càng nhiều điển hình

Nhờ sáng tạo trong xây dựng tiêu chí cụ thể và tạo phong trào ”làm theo” thiết thực, 2 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, tại các chi, đảng bộ cơ sở xuất hiện ngày càng nhiều, càng rõ hơn những điển hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Tiêu biểu như Đảng bộ cơ quan Ban Tuyên giáo Thành ủy kịp thời lựa chọn những nội dung thiết thực về tấm gương đạo đức của Người, gắn với nhiệm vụ chuyên môn để định hướng cho các chi bộ tổ chức sinh hoạt hằng tháng. Đảng bộ cơ quan Viện kiểm sát nhân dân thành phố lựa chọn những câu chuyện về đạo đức, phong cách của Người để các chi bộ thảo luận trong các kỳ sinh hoạt. Đảng bộ cơ quan Sở Thông tin truyền thông tổ chức cho cán bộ, đảng viên xem Video Clip thông qua bài giảng của GS Hoàng Chí Bảo về Bác Hồ trong các buổi sinh hoạt chi bộ.


Cán bộ, đảng viên Đảng bộ cơ quan Cục Thống kê tích cực thực hiện việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.  Ảnh: Phương Linh

Đảng bộ cơ quan Tòa án nhân dân thành phố lựa chọn nhân tố tích cực, đăng ký làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Bác Hồ bằng những nội dung cụ thể và trình bày trước toàn Đảng bộ và giao cho chi bộ giám sát giúp đỡ để tạo nguồn biểu dương, khen thưởng. Các chi bộ, đoàn thể trong toàn Đảng bộ khối tích cực sinh hoạt chuyên đề bằng những nội dung cụ thể, gắn với nhiệm vụ chuyên môn một cách thiết thực. Đảng bộ cơ quan Sở Tư pháp thực hiện tốt chuẩn mực đạo đức Bác Hồ “Cán bộ tư pháp phải phụng công thủ pháp”; “Cán bộ tư pháp phải công bằng, liêm khiết, trong sạch, gần dân, hiểu dân, giúp dân và học dân” để liên hệ làm theo và là đơn vị đầu tiên trong cả nước chủ trì xây dựng “đề án liên thông thủ tục công chứng đăng ký quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất và thuế”để tạo điều kiện cho công dân khi thực hiện các thủ tục hành chính về đất đai…

Để nhân rộng các điển hình tiên tiến, Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố xây dựng hệ thống tiêu chí chấm điểm thi đua thực hiện Chỉ thị của Bộ Chính trị; gợi ý hướng dẫn cơ sở lựa chọn những vấn đề bức xúc, nổi cộm và xác định lộ trình, trách nhiệm tập thể, cá nhân trong giải quyết, khắc phục, gắn việc thực hiện chuẩn mực đạo đức của các tập thể và cá nhân với triển khai Nghị quyết Trung ương 4 (khoá 12); trong đó đặc biệt nhấn mạnh vai trò nêu gương của người đứng đầu…Nhờ vậy, những điển hình tiên tiến được biểu dương tôn vinh sau mỗi năm đã tạo ra sự lan toả mạnh mẽ.

Báo Hải Phòng 12/04/2018

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Đảng bộ Khối các cơ quan thành phố: Nhiều cách làm mới, kinh nghiệm hay trong thực hiện Chỉ thị 05
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác