Print Thứ Sáu, 25/10/2019 22:00

Xác định bồi dưỡng, kết nạp đảng viên là một trong những nhiệm vụ quan trọng của công tác xây dựng đảng, ngay từ đầu năm Huyện ủy đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, chi, đảng bộ trực thuộc triển khai thực hiện Nghị quyết phát triển đảng viên năm 2019. Trong 9 tháng qua, toàn Đảng bộ huyện Kiến Thụy đã kết nạp 129 đảng viên mới, chuyển đảng chính thức cho 61 đảng viên dự bị, hoàn thành kế hoạch đề ra

Theo đó, ngay từ đâu năm Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện mở các lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng; phân bổ chỉ tiêu cho từng chi, đảng bộ để tiếp tục có kế hoạch rà soát, bồi dưỡng quần chúng ưu tú; đảng bộ các xã quan tâm đến quần chúng là thanh niên ở địa bàn dân cư, trong nguồn thực hiện nghĩa vụ quân sự….

Đồng thời, chỉ đạo các chi, đảng bộ tập trung củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức đoàn thể; làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục về lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ.

Bên cạnh đó, Huyện cũng tổ chức các phong trào thi đua gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Từ các phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều gương điển hình, quần chúng ưu tú…

Thời gian tới, các cơ sở đảng trong Đảng bộ huyện tiếp tục quan tâm tạo nguồn và xây dựng kế hoạch kết nạp đảng viên sát tình hình thực tế, chú trọng cả số lượng và chất lượng. Thực hiện tốt việc phân công nhiệm vụ đối với cán bộ, đảng viên giúp đỡ quần chúng ưu tú phấn đấu vào Đảng.

Quan tâm tổ chức tập huấn, bồi dưỡng công tác nghiệp vụ xây dựng Đảng để cấp ủy, cán bộ, đảng viên nắm vững, thực hiện đúng nguyên tắc, thủ tục, quy trình và quy định, hướng dẫn của Trung ương về kết nạp đảng viên.

Nguồn. ANHP

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Đảng bộ huyện Kiến Thụy kết nạp 129 đảng viên mới
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác