Print Thứ Năm, 23/07/2020 07:28 Gốc

Chiều 22-7, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện An Lão lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 tiến hành phiên trù bị với sự tham gia của 287 đại biểu chính thức, đại diện cho 6.500 đảng viên thuộc 64 tổ chức cơ sở trong thuộc Đảng bộ huyện.

Với mục tiêu tổng quát: “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; đẩy mạnh cải cách hành chính, khai thác tiềm năng, lợi thế, đưa huyện An Lão phát triển nhanh, bền vững”, Đại hội Đảng bộ huyện An Lão lần thứ 8 nhiệm kỳ 2020-2025 có nhiệm vụ tổng kết, đánh giá tình hình, kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 7; quyết định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu trong 5 năm tới.

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội

Tại phiên trù bị, đại hội bầu Đoàn Chủ tịch gồm 9 đồng chí; Đoàn Thư ký gồm 2 đồng chí; Ban Thẩm tra tư cách đại biểu gồm 5 đồng chí; thông qua thời gian làm việc, chương trình, nội dung đại hội; quy chế, nội quy đại hội; phổ biến một số điểm quy chế bầu cử trong Đảng.

Với tinh thần làm việc nghiêm túc, trách nhiệm, các tổ thảo luận tham gia ý kiến vào Dự thảo Văn kiện đại hội 13 của Đảng; dự thảo các văn kiện Đại hội 16 Đảng bộ thành phố và dự thảo các văn kiện Đại hội 8 Đảng bộ huyện.

Theo chương trình, Đại hội sẽ tiến hành phiên khai mạc vào sáng 23-7, Đại hội diễn ra trong 3 ngày 22, 23 và 24-7-2020.

LMT

Tiện ích thông tin
QR Code
QR CODE: Đảng bộ huyện An Lão tiến hành Đại hội lần thứ VIII
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác