Print Thứ Ba, 23/06/2020 10:30 Gốc

Đại hội Đảng bộ Công ty xi măng Vicem Hải Phòng lần thứ 32, nhiệm kỳ 2020-2025 có ý nghĩa quan trọng, định hướng cho toàn Đảng bộ, tập thể cán bộ, đảng viên, người lao động phát huy mạnh mẽ truyền thống “Đoàn kết, kiên cường, sáng tạo”, mở rộng quy mô sản xuất, nâng cao năng lực cạnh tranh, khẳng định giá trị thương hiệu “Xi măng Con Rồng” hơn 120 năm, phát triển công ty nhanh, bền vững, thịnh vượng.

Hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu

Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ lãnh đạo tập thể cán bộ, công nhân viên toàn Công ty xi măng Vicem Hải Phòng đoàn kết thống nhất, tích cực, chủ động, quyết tâm phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất. Vicem Hải Phòng làm chủ hoàn toàn dây chuyền thiết bị công nghệ, từng bước đầu tư, tối ưu hóa, giúp năng suất tăng hơn 20% so với thiết kế. Trong đó, tập trung tối ưu hóa quá trình sản xuất, triển khai cải tiến nâng năng suất lò nung lên 3.500 tấn clinker/ngày (tăng 6,1% so với công suất thiết kế). Công tác quản lý công nghệ bảo đảm chất lượng theo tiêu chuẩn công bố, nâng cao giá trị thương hiệu “Xi măng Con Rồng”. Nhiều tiến bộ kỹ thuật được ứng dụng trong quản lý nhằm giảm tiêu hao định mức. Cụ thể, trong điều kiện nguồn cung khan hiếm, công ty triển khai thành công đề tài sử dụng than cám 4A thay cho than cám 3C, triển khai các đề tài sử dụng chất trợ nghiền, tro bay, xỉ nhiệt điện, thạch cao nhân tạo… đạt hiệu quả cao, giảm chi phí và giảm thiểu ô nhiễm môi trường.

Cũng trong nhiệm kỳ vừa qua, công ty tích cực triển khai chương trình tái cấu trúc VICEM, chuyển đổi thành công thương hiệu Vicem Sông Thao sang thương hiệu Vicem Hải Phòng (từ ngày 27-6-2019). Sản lượng xi măng sau chuyển đổi thương hiệu tăng, mở rộng quy mô sản lượng, tăng độ phủ của thương hiệu xi măng Hải Phòng trên thị trường trong nước và xuất khẩu, đem lại hiệu quả kinh tế cao. Công ty hoàn thành các thủ tục cấp phép khai thác âm mỏ Tràng Kênh, đang triển khai kiến thiết cơ bản mỏ đá Ngà Voi, sớm đưa vào khai thác. Đây là một trong những mục tiêu quan trọng được đề ra tại Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ 31, góp phần bảo đảm đủ nguồn đá vôi để sản xuất lâu dài.

Công tác tái cấu trúc bộ máy tổ chức, lao động được triển khai đạt hiệu quả cao với kết quả là mô hình 5 công đoạn và 7 phân đoạn theo chuỗi giá trị. Hệ thống chính trị được sắp xếp, tinh gọn, giảm từ 27 xuống còn 17 đầu mối. Số lao động được tinh giản từ 1.200 (đầu nhiệm kỳ) xuống còn 800 người (cuối nhiệm kỳ). Công ty chủ động vốn cho sản xuất kinh doanh, thực hiện trả gốc và lãi vay đầu tư xây dựng nhà máy mới là 847 tỷ đồng, bình quân mỗi năm trả 169 tỷ đồng, phấn đấu cuối năm 2020 trả hết số gốc và lãi vay đầu tư còn lại khoảng 140 tỷ đồng…

Thành quả có được của Công ty xi măng Vicem Hải Phòng trong những năm qua, nhất là trong nhiệm kỳ 2015-2020, có dấu ấn mạnh mẽ của Đảng bộ và từng cá nhân đảng viên. Đảng ủy quan tâm và thường xuyên quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước tới từng chi bộ, đảng viên và người lao động; đề ra các chương trình hành động, đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Từ đó, giúp đảng viên tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, giữ vững kỷ cương, tạo điểm tựa, động lực để từng đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ. Thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa 12) gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, có 53 sáng kiến, giải pháp của các tập thể, cá nhân được Đảng bộ công ty ghi nhận, góp phần quan trọng đẩy mạnh phong trào thi đua theo hướng thiết thực, hiệu quả. Đảng bộ được Thành ủy Hải Phòng công nhận là Đảng bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Công ty xi măng Vicem Hải Phòng đẩy mạnh triển khai xây dựng, ứng dụng các quy trình, kỹ thuật sản xuất xanh, thân thiện môi trường trong nhiệm kỳ 2020 – 2025. Ảnh: Lê Dũng.

Kết quả nổi bật nhiệm kỳ 2015-2020

– Sản xuất clinker: 5,5 triệu tấn, đạt 102% chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội. Bình quân 1,1 triệu tấn/năm, vượt 6,8% công suất thiết kế.

– Tổng sản phẩm tiêu thụ: 8,8 triệu tấn, đạt 104% chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội. Bình quân: 1,7 triệu tấn/năm, vượt 27% công suất thiết kế. Nếu tính cả sản lượng xuất tại Nhà máy xi măng Sông Thao, tổng sản phẩm tiêu thụ 11,2 triệu tấn, đạt 113% Nghị quyết Đại hội.

– Tổng doanh thu: 10.262 tỷ đồng, đạt 109% chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội, bình quân 2.052 tỷ đồng /năm. Hoàn thành kế hoạch ngân sách hằng năm của Tổng Công ty công nghiệp xi măng Việt Nam.

– Lợi nhuận: 294 tỷ đồng, đạt 117% chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội.

– Hiệu quả kinh tế (EBITDA/doanh thu): tăng bình quân hằng năm 15,6%, đạt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội.

– Nộp ngân sách: 336 tỷ đồng, bình quân 68 tỷ đồng/năm. Bảo đảm hằng năm nộp ngân sách đúng, đủ kịp thời.

– Thu nhập bình quân người lao động: 13,5 triệu đồng/người/tháng, vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội.


Hướng tới sản xuất xanh, thông minh

Giai đoạn 2020-2025, Đảng bộ công ty xác định mục tiêu cụ thể lãnh đạo phát triển đơn vị theo hướng sản xuất xanh, bền vững. Theo đó, phát huy và khai thác hết công suất thiết kế của 2 nhà máy: Tràng Kênh (Hải Phòng), Sông Thao (Phú Thọ). Tiếp tục đầu tư và tối ưu hóa, nâng công suất lò nung lên 4.000 tấn/ngày/lò, tăng quy mô sản xuất hơn 30%. Hoàn thành cổ phần hóa và tái cấu trúc theo chỉ đạo của Vicem, hướng tới tăng quy mô sản lượng sản xuất và tiêu thụ lên 8-9 triệu tấn/năm thông qua việc mua bán sáp nhập thêm một nhà máy. Đảng bộ công ty đổi mới phương thức lãnh đạo, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh toàn diện. Ban lãnh đạo công ty tiếp tục đổi mới quản trị doanh nghiệp, sản xuất kinh doanh hiệu quả cao, giữ vững thương hiệu “Xi măng Con Rồng” đã và đang được khẳng định với bề dày hơn 120 năm. Đồng thời, đẩy mạnh các mặt công tác khác như: hoàn thành nghĩa vụ với thành phố; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ công nhân lao động; xây dựng đội ngũ lao động chất lượng cao; tích cực tham gia công tác an sinh xã hội; bảo đảm an ninh trật tự, an toàn lao động, sản xuất, giữ gìn môi trường công ty sáng, xanh, sạch, đẹp…

Để thực hiện các mục tiêu nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Công ty xác định các nhiệm vụ then chốt: Tiếp tục làm chủ thiết bị công nghệ, đầu tư xây dựng, đổi mới phát triển doanh nghiệp, nâng cao năng lực cạnh tranh của sản phẩm, thực hành tiết kiệm chống lãng phí. Tích cực tham gia đóng góp và chủ động triển khai: “Tuyên bố Hà Nội ngày 9-2-2020 về phát kiến sản xuất xi măng thế hệ mới: Không phát thải-Tuần hoàn tự nhiên, tuần hoàn sống” Triển khai ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật mới đáp ứng yêu cầu thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0 với số hóa, trí tuệ nhân tạo và hướng tới xây dựng nhà máy sản xuất xi măng thông minh, sản xuất xanh. Công tác thị trường tiếp tục được coi trọng, đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm với mục tiêu giữ vững và mở rộng thị phần. Củng cố kênh phân phối theo hướng bền vững, đặc biệt thị trường lõi, truyền thống và các tỉnh phía Bắc. Tích cực tìm thị trường để xuất khẩu xi măng nhằm chủ động hơn trong công tác tiêu thụ, hoàn thiện kết nối hệ thống mạng bán hàng online cho toàn bộ các cửa hàng, đại lý, đặt mua hàng và thanh toán điện tử qua hệ thống nhằm thuận tiện cho khách hàng và quản lý thị trường chặt chẽ, nhanh và kịp thời, không để sản phẩm tồn kho, gây ứ đọng vốn…

Với vai trò lãnh đạo toàn diện, Đảng bộ công ty tiếp tục phát huy truyền thống “Đoàn kết, kiên cường, sáng tạo”, đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng bộ. Đồng thời, làm tốt công tác tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, người lao động khi sắp xếp lại lao động, triển khai mô hình quản lý mới sau khi cổ phần hóa, tái cấu trúc; tiếp tục kiện toàn tổ chức, bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu quả; tổ chức bồi dưỡng nâng cao bản lĩnh chính trị, năng lực lãnh đạo, kỹ năng nghiệp vụ công tác Đảng, công tác chuyên môn đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý. Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy, HĐND, UBND thành phố; sự ủng hộ, giúp đỡ, phối hợp chặt chẽ của các sở, ban, ngành; với những quyết sách được Đại hội Đảng bộ Công ty lần thứ 32 đề ra, chắc chắn Công ty xi măng Vicem Hải Phòng sẽ tiếp tục phát triển nhanh và bứt phá, xứng đáng là doanh nghiệp hàng đầu của Hải Phòng với bề dày lịch sử hơn 120 năm, góp phần tích cực vào sự phát triển chung của thành phố Cảng./.


Các chỉ tiêu chủ yếu nhiệm kỳ 2020-2025

– Về sản xuất kinh doanh:

+ Tổng sản lượng clinker sản xuất: từ 10,7- 12 triệu tấn. Bình quân mỗi năm 2,1- 2,4 triệu tấn clinker (trong đó, Nhà máy xi măng Hải Phòng sản xuất từ 1,2-1,3 triệu tấn; Nhà máy xi măng Sông Thao sản xuất từ 950 nghìn – 1,1 triệu tấn).

+ Tổng xi măng sản xuất và tiêu thụ: từ 16 – 17,5 triệu tấn. Bình quân mỗi năm 3,2 – 3,5 triệu tấn (trong đó, Nhà máy xi măng Hải Phòng 2-2,2 triệu tấn, Nhà máy xi măng Sông Thao 1,2 -1,3 triệu tấn).

+ Nộp ngân sách: 600- 900 tỷ đồng; bình quân 120-140 tỷ đồng/năm.

+ Lợi nhuận: 800-1.000 tỷ đồng; bình quân 160-200 tỷ đồng/năm.

+ Thu nhập bình quân người lao động: 15-20 triệu đồng/người/tháng.

+ Hiệu quả kinh tế (EBITDA/doanh thu): 18 – 22%/năm.

+ Trả hết nợ gốc và lãi vay đầu tư xây dựng Nhà máy xi măng Sông Thao.

– Về công tác xây dựng Đảng bộ:

+ 100% số tổ chức Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó, 15-20% số tổ chức Đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, không có tổ chức Đảng yếu kém.

+ Kết nạp từ 60-75 đảng viên mới bảo đảm tiêu chuẩn và chất lượng. Bình quân kết nạp 12-15 đảng viên /năm.

+ Xây dựng bộ máy quản lý và các đoàn thể vững mạnh.

+ Xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên chất lượng, đồng bộ và đoàn kết.


Nguyễn Văn Quang

(Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy Công ty xi măng Vicem Hải Phòng)

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Đảng bộ Công ty xi măng Vicem Hải Phòng: Phát huy truyền thống “Đoàn kết, kiên cường, sáng tạo”, khẳng định giá trị thương hiệu “Xi măng Con Rồng”
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác