Print Thứ Tư, 03/06/2020 16:40 Gốc

Đảng bộ Công ty TNHH MTV Đóng tàu Sơn Hải, Bộ Tư lệnh BĐBP vừa tổ chức thành công Đại hội Đại biểu Đảng bộ lần thứ VI (Nhiệm kỳ 2020 – 2025).

Với những chủ trương và giải pháp phù hợp, nhiệm kỳ qua Đảng bộ Công ty đã lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, chặt chẽ, tổ chức triển khai sửa chữa các phương tiên thuộc nguồn vốn bảo đảm thường xuyên theo chỉ lệnh của Bộ Tư lệnh BĐBP. Triển khai thực hiện dự án sửa chữa các tàu GRIP đảm bảo chất lượng, mỹ thuật đáp ứng mục tiêu yêu cầu của dự án, bảo đảm chất lượng, kỹ thuật tàu thuyền cho toàn lực lượng BĐBP theo phương thức tập trung và cơ động trên tất cả các vùng miền của đất nước, kịp  thời bàn giao để đưa vào tuần tra, bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.

Đại hội bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành.

Đảng bộ Công ty luôn xác định, công tác kỹ thuật, công nghệ chính là khâu then chốt giữ vai trò hết sức quan trọng trong quá trình sản xuất, đặc biệt là khi triển khai sản phẩm mới, công nghệ mới. Nhiệm kỳ qua, Công ty đã được công nhận 03 đề tài sáng kiến cải tiến kỹ thuật; đóng mới 68 xuồng cho Cục Vận tải, 54 xuồng vỏ composite, 01 tàu cá, 5 tàu khách các loại; sửa chữa thường xuyên gần 160 lượt phương tiện; sửa chữa lớn 7 tàu GRIP; đóng mới 2 tàu ST112; 6 tàu BP98… Trong công tác xây dựng Đảng, các cấp ủy, chi bộ Công ty luôn giữ vững sự đoàn kết thống nhất, phát huy tốt vai trò lãnh đạo, đội ngũ cán bộ, đảng viên gương mẫu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Quang cảnh Đại hội.

Để xây dựng Đảng bộ Công ty luôn vững mạnh sản xuất, đơn vị vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, nhiệm kỳ 2020 – 2025 Đảng bộ Công ty TNHH MTV Đóng tàu Sơn Hải xác định 3 khâu đột phá trọng tâm, theo đó: Tập trung thực hiện cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp theo chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và Quân đội, trong đó xác định rõ quy mô của doanh nghiệp và thực hiện nhiệm vụ quốc phòng; Nâng cao năng lực làm chủ vũ khí thiết bị kỹ thuật, tích cực triển khai ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ tiên tiến, xây dựng chính quy ngành kỹ thuật, tổ chức sản xuất kinh doanh chất lượng hiệu quả; Đồng thời, thực hiện đồng bộ hiệu quả các giải pháp tăng cường giáo dục chấp hành kỷ luật, pháp luật.

Trâm Bầu

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Đảng bộ Công ty TNHH MTV Đóng tàu Sơn Hải, Bộ Tư lệnh BĐBP: Luôn xác định công tác kỹ thuật và công nghệ mới là khâu then chốt trong quá trình sản xuất
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác