Print Thứ Bảy, 26/01/2019 21:44

Từ đầu nhiệm kỳ 2015- 2020 đến nay, trung bình mỗi năm, Đảng bộ Công ty TNHH công nghiệp giày Aurora Việt Nam kết nạp 7-8 đảng viên mới, vượt chỉ tiêu Đại hội đề ra là 2 đảng viên. Đến nay, Đảng bộ có 52 đảng viên, tăng 13 đảng viên so với ngày đầu thành lập ( năm 2015).

3 năm qua, Đảng bộ có 90 quần chúng ưu tú được tham gia các lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng. Hằng năm, Đảng bộ công ty chỉ đạo Công đoàn công ty tổ chức phát động các phong trào thi đua gắn với sản xuất như: phong trào lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “giỏi việc nước, đảm việc nhà”, “ thi đua học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” …Qua đó, phát hiện người lao động có năng lực, phẩm chất, động cơ phấn đấu đúng đắn bồi dưỡng trở thành đảng viên. Đảng bộ công ty cũng chú trọng việc vận động, thuyết phục chủ doanh nghiệp tạo điều kiện hỗ trợ cho tổ chức Đảng hoạt động …

Báo Hải phòng 20/11/2018

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Đảng bộ Công ty TNHH công nghiệp giày Aurora Việt Nam  Mỗi năm kết nạp 7-8 đảng viên mới
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác