Print Thứ Sáu, 19/08/2022 11:00 Gốc

Sáng 19/8, tại Nhà hát thành phố, Đảng bộ cơ quan Sở Văn hóa và Thể thao tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Tham dự Hội nghị có các đồng chí lãnh đạo, cán bộ và toàn thể đảng viên Đảng bộ cơ quan.

Đồng chí Trần Thị Hoàng Mai, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao phát biểu chỉ đạo.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Trần Thị Hoàng Mai, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao cho biết: Đảng ủy cơ quan Sở Văn hóa và Thể thao xác định việc học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết lần này phải thực sự trở thành hoạt động chính trị quan trọng, xuyên suốt trong toàn Đảng bộ. Đề nghị các đồng chí lãnh đạo, cán bộ, đảng viên nhận thức đầy đủ, sâu sắc mục đích, ý nghĩa của Nghị quyết; xây dựng chương trình và kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, góp phần sớm đưa Nghị quyết vào cuộc sống.

Lãnh đạo, cán bộ và đảng viên Đảng bộ Sở Văn hóa và Thể thao tham dự Hội nghị.
Đồng chí Phạm Quang Sáng, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố phổ biến Nghị quyết.

Tại Hội nghị, các đại biểu được cung cấp thông tin về Nghị quyết số 18-NQ/TW về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển, có thu nhập cao; Nghị quyết số 19-NQ/TW về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết số 20-NQ/TW về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới; Nghị quyết số 21-NQ/TW về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới.

Hồng Nhung

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Đảng bộ cơ quan Sở Văn hóa và Thể thao học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác