Print Thứ Bảy, 06/06/2020 01:18 Gốc

Sáng ngày 5-6, Đảng bộ cơ quan Sở tư Pháp thành phố tổ chức Đại hội đảng bộ nhiệm kỳ 2020 – 2025; tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm việc thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2015-2020, đề ra phương hướng nhiệm vụ 5 năm tới.

Nhiệm kỳ qua, Đảng ủy cơ quan Sở tư Pháp đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành đúng kế hoạch, tiến độ có chất lượng nhiều nội dung, nhiệm vụ trọng tâm của ngành. Công tác xây dựng pháp luật đi vào nề nếp, hệ thống Văn bản quy phạm pháp luật của thành phố bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp, thống nhất.

Đại hội biểu quyết thống nhất bầu Ban chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Trong nhiệm kỳ 2015 – 2020, Sở tư pháp đã tham mưu  HĐND, UBND ban hành 392 văn bản quy phạm pháp luật (QPPL), trong đó nhiều văn bản QPPL mới mà Hải Phòng là địa phương đầu tiên ban hành như: Quy định thu phí sử dụng kết cấu hạ tầng khu vực cảng biển theo thẩm quyền… Hơn 1000 văn bản QPPL được rà soát, qua đó loại bỏ hoặc kiến nghị xử lý những văn bản hết hiệu lực hoặc không còn phù hợp.

Điều này góp phần tạo ra hành lang pháp lý thuận lợi cho các hoạt động phát triển kinh tế xã hội, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trên địa bàn.

Ban chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 – 2025 ra mắt Đại hội.

Bên cạnh đó, các hoạt động tuyên truyền phổ biến pháp luật được tổ chức đa dạng với nhiều hình thức phong phú gần gũi hơn với người dân, là cầu nối truyền tải đường lối chính sách của Đảng pháp luật của nhà nước vào cuộc sống. Công tác trợ giúp pháp lý cũng có nhiều chuyển biến rõ nét.

Trung tâm trợ giúp pháp lý chủ động tiếp cận xử lý các thông tin trên báo chí hơn để kịp thời bảo vệ quyền lợi cho người cần trợ giúp, trở thành kênh thông tin phổ biến pháp luật, nâng cao ý thức pháp luật của người dân, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị.

Nhiệm kỳ 2020 – 2025, Đảng ủy cơ quan Sở tư Pháp tiếp tục tập trung đổi mới phương thức lãnh đạo chỉ đạo, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh toàn diện, phấn đấu hoàn thành 100% các công việc được đề ra trong chương trình kế hoạch công tác, hoàn thành đúng thời hạn 95% trở lên các nhiệm vụ đột xuất được Bộ tư pháp, Thành ủy, Hội đồng nhân dân, UBND  thành phố giao, 98% số Đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên trong đó 20% số Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Đại hội đã bầu Ban chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 – 2025, lấy phiếu giới thiệu chức danh Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ 2020 – 2025 và bầu đại biểu đi dự Đại hội VI Đảng bộ Khối các cơ quan thành phố.

Thái Bình

Tiện ích thông tin
QR Code
QR CODE: Đảng bộ cơ quan Sở tư Pháp thành phố: Tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý nhà nước về pháp luật.
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác