Print Thứ Tư, 03/04/2019 09:27

Ủy ban nhân dân thành phố vừa có văn bản số 1615/UBND-VX ngày 28/3/2019, gửi các sở, ngành thành phố; Ủy ban nhân dân các quận, huyện về việc đảm bảo tính đồng bộ trong xây dựng hạ tầng kỹ thuật đô thị trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

Theo đó, UBND thành phố giao các sở, ngành thành phố, Ủy ban nhân dân các quận, huyện, chủ đầu tư xây dựng các công trình, các đơn vị liên quan: Khi tham mưu xây dựng quy hoạch, thiết kế, đầu tư, xây dựng hoặc thẩm định các dự án đầu tư công trình hạ tầng kỹ thuật thuộc lĩnh vực quản lý cần đảm bảo việc sử dụng chung để lắp đặt cáp và thiết bị viễn thông phù hợp với quy hoạch hạ tầng viễn thông thụ động đã được phê duyệt và đúng các quy định của pháp luật có liên quan; Tham vấn ý kiến của Sở Thông tin và Truyền thông đối với các dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật có hạng mục đầu tư liên quan hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động.

Trước đó, Sở Thông tin và Truyền thông có văn bản gửi UBND thành phố về việc đảm bảo tính đồng bộ trong xây dựng hạ tầng kỹ thuật đô thị trên địa bàn thành phố Hải Phòng, đề nghị UBND thành phố xem xét, chỉ đạo các sở, ngành, địa phương, chủ đầu tư xây dựng các công trình nhằm đảm bảo việc sử dụng chung để lắp đặt cáp và thiết bị viễn thông phù hợp với quy hoạch hạ tầng viễn thông thụ động đã được phê duyệt và đúng các quy định của pháp luật có liên quan.

P.H

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Đảm bảo tính đồng bộ trong xây dựng hạ tầng kỹ thuật đô thị
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác