Print Thứ Ba, 08/08/2023 09:35 Gốc

Để tất cả trẻ em trên địa bàn thành phố được vui đón Tết Trung thu ý nghĩa và an toàn, UBND thành phố vừa có Văn bản 1891/UBND-VX đề nghị các Sở, ngành, đoàn thể thành phố, UBND các quận, huyện quan tâm bố trí kinh phí từ ngân sách nhà nước; huy động các nguồn lực của tổ chức, cá nhân để thăm, tặng quà Trung thu cho trẻ em; trong đó quan tâm đến trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, trẻ em mồ côi và trẻ em bị ảnh hưởng bởi thiên tai, dịch bệnh.

Chú trọng bảo vệ sức khỏe trẻ em nhất là vấn đề an toàn, vệ sinh thực phẩm; bảo vệ trẻ em khỏi ảnh hưởng bởi những sản phẩm, đồ chơi, trò chơi có tính bạo lực, phản giáo dục, kém chất lượng, độc hại, nguy hiểm, không phù hợp với trẻ em.

UBND thành phố giao Sở Lao động-Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và các Sở, ban, ngành, đoàn thể thành phố, UBND các quận, huyện tổ chức hoạt động vui Tết Trung thu cho trẻ em bảo đảm an toàn, lành mạnh, thiết thực, tiết kiệm; tổ chức các hoạt động nghệ thuật, vui chơi bổ ích, phát huy giá trị văn hóa tốt đẹp, đặc sắc của dân tộc và quy mô tổ chức hoạt động phù hợp theo điều kiện đặc thù của địa phương; đầu mối tổng hợp kết quả tổ chức các hoạt động Tết Trung thu của các cơ quan, đơn vị, địa phương, báo cáo Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội (qua Cục Trẻ em), UBND thành phố trước ngày 10/10/2023.

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các Sở, ngành, đoàn thể thành phố, UBND các quận, huyện báo cáo UBND thành phố (qua Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tổng hợp) để xem xét, giải quyết.

Hồng Nhung

Tài liệu đính kèm: Văn bản số 1891/UBND-VX

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Đảm bảo tất cả trẻ em trên địa bàn thành phố được vui đón Tết Trung thu ý nghĩa và an toàn
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác