Print Thứ Ba, 21/04/2020 16:44 Gốc

Sáng 21/4, đồng chí Nguyễn Văn Thành, Phó Chủ tịch UBND thành phố chủ trì cuộc họp nghe báo cáo các khó khăn, vướng mắc và các biện pháp hỗ trợ doanh nghiệp trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19. Tham dự có lãnh đạo sở, ngành, đại diện lãnh đạo một số doanh nghiệp trên địa bàn thành phố và các đơn vị liên quan.

Quang cảnh cuộc họp.

Tại cuộc họp, các doanh nghiệp kiến nghị miễn, giảm phí, lệ phí, phí giao thông đường bộ, phí BOT; các loại thuế thu nhập doanh nghiệp, thuê đất… khoanh nợ, giảm nợ, giảm lãi vay ngân hàng, giãn nộp bảo hiểm xã hội.

Đại diện doanh nghiệp kiến nghị tại cuộc họp.

Các ngân hàng trên địa bàn thành phố cho biết, trong thời gian qua đã triển khai thực hiện nghiêm túc sự chỉ đạo của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước, thực hiện linh động các biện pháp giãn hoãn, giảm lãi suất tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp.

Phó Chủ tịch UBND thành phố kết luận tại cuộc họp.

Qua nghe ý kiến đề xuất của các doanh nghiệp, báo cáo của lãnh đạo các sở, ngành, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Thành hoan nghênh các ngân hàng trên địa bàn thành phố đã chủ động, linh hoạt triển khai các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp của Chính phủ và của thành phố. Để tiếp tục triển khai các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 đồng bộ, thiết thực, hiệu quả, Phó Chủ tịch UBND thành phố giao Sở Tài chính rà soát các loại phí, lệ phí thuộc thẩm quyền HĐND thành phố ban hành, tổng hợp báo cáo UBND thành phố. Với đề xuất của doanh nghiệp về giảm phí đường bộ và phí BOT, Phó Chủ tịch giao Sở Tài chính và Sở Giao thông vận tải rà soát, tổng hợp báo cáo các Bộ, ngành liên quan. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư quan tâm rà soát kiến nghị của doanh nghiệp, đặc biệt là những kiến nghị kéo dài, tổng hợp báo cáo UBND thành phố các kiến nghị thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND thành phố. Cục Thuế thành phố tiếp tục bám sát Nghị định 41 của Chính phủ, với các vấn đề thuộc thẩm quyền HĐND thành phố thì đề xuất phương án giải quyết kịp thời. Các sở: Lao động, Thương binh và Xã hội, Tài chính, Bảo hiểm xã hội thành phố hướng dẫn thông tin các chính sách hỗ trợ của Trung ương và thành phố trên Cổng thông tin điện tử của đơn vị để doanh nghiệp triển khai thực hiện. Ngân hàng chính sách xã hội chủ động phối hợp với Ngân hàng nhà nước chi nhánh Hải Phòng tổ chức triển khai thực hiện kịp thời, đồng bộ, hiệu quả các giải pháp tín dụng hỗ trợ doanh nghiệp.

Các sở: Công Thương, Lao động, Thương binh và Xã hội, Tài chính tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp theo các chính sách hiện hành, tổng hợp các kiến nghị vượt  thẩm quyền để UBND thành phố báo cáo các Bộ, ngành. Đồng thời, Phó Chủ tịch UBND thành phố giao Văn phòng UBND thành phố chủ trì cùng các sở, ngành hướng dẫn các doanh nghiệp thực hiện Thông báo số 181/TB-UBND ngày 6/4/2020 về kết luận của Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng ban Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại cuộc họp về chuẩn bị triển khai các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19, đảm bảo tất cả các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 đều được thụ hưởng các chính sách hỗ trợ của Chính phủ và của thành phố.

Nguyễn Hải

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Đảm bảo tất cả đối tượng bị ảnh hưởng dịch COVID -19 đều được thụ hưởng các chính sách hỗ trợ của Chính phủ và thành phố
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác