Print Thứ Sáu, 03/05/2019 18:02

Chiều 3/5, tại Trung tâm Hội nghị thành phố, UBND thành phố nghe báo cáo về công tác
đảm bảo mỹ quan đô thị, trật tự đường hè trên địa bàn thành phố. Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Xuân Bình chủ trì cuộc họp.
Tham dự có lãnh đạo sở, ngành, địa phương và các đơn vị liên quan.


Quang cảnh cuộc họp

Phó Chủ tịch Thường trực
UBND thành phố Nguyễn Xuân Bình kết luận

Sau
khi nghe các Sở, ngành, địa phương, đơn vị báo cáo, Phó Chủ tịch Thường trực
UBND thành phố nhấn mạnh: trên tinh thần xây dựng thành phố Cảng xanh, văn
minh, hiện đại, trước tình trạng quản lý đô thị, quản lý hè đường thời gian qua
nhiều lúc, nhiều nơi bị buông lỏng, việc lập lại trật tự đường hè, đảm bảo mỹ quan đô thị chính là yêu cầu khách
quan trong việc xây dựng thành phố. Lãnh đạo thành phố đã chỉ đạo triển khai lập lại trật tự hè
phố, quản lý đô thị. Bên cạnh một số chuyển biến tích cực trong thời gian vừa
qua, một số địa phương đã làm tốt công tác quản lý đô thị, quản lý đường hè, thì nhìn
chung tình hình chuyển biến chậm, không đạt yêu cầu.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố nhận trách nhiệm trước nhân dân thành
phố trước tình trạng trên. Đồng thời, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố phê bình: Sở Giao thông
vận tải chưa làm hết trách nhiệm theo kết luận của UBND thành phố; Văn phòng
UBND thành phố trong việc theo dõi, kiểm tra, đôn đốc thực hiện các kết luận
của UBND thành phố. Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố yêu cầu thủ trưởng các cơ quan này tổ chức kiểm điểm trách
nhiệm của tập thể, cá nhân liên quan để rút kinh nghiệm chung.
Sở Xây dựng, Công an thành phố, Sở Thông tin và Truyền thông, các cơ quan có
trách nhiệm trực tiếp trong việc này kiểm điểm nghiêm túc trách nhiệm của mình
trong việc triển khai thực hiện chủ trương của thành phố. 

Để công tác đảm bảo mỹ quan đô thị, trật tự đường hè
đạt kết quả theo sự chỉ đạo của UBND thành phố, Phó Chủ tịch Thường trực UBND
thành phố Nguyễn Xuân Bình đề nghị sở, ngành, địa phương quán triệt tinh thần
chỉ đạo của UBND thành phố, triển khai nghiêm túc công việc.
Sở Giao thông vận tải, Sở Xây dựng chỉ đạo các cơ quan chức năng thuộc thẩm
quyền của mình (Thanh tra Giao thông, Thanh tra Xây dựng) tăng cường kiểm tra, phối
hợp với chính quyền địa phương để xử lý nghiêm các vi phạm theo quy định của
pháp luật. Công an thành phố, Thanh tra Giao thông chỉ đạo, hướng dẫn xử lý các
vi phạm, báo cáo UBND thành phố. Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành  phố yêu cầu Giám đốc Công an thành phố, Giám
đốc Sở Giao thông vận tải, Giám đốc Sở Xây dựng, Chủ tịch UBND các quận, Chủ
tịch UBND các phường theo chức năng thẩm quyền của mình triển khai trên thực tế
các tuyến phố cụ thể. Văn phòng UBND thành phố chịu trách nhiệm kiểm tra, đôn
đốc việc thực hiện; bố trí lịch để lãnh đạo thành phố đi kiểm tra các tuyến đường vào các giờ khác nhau. Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng,
Báo Hải Phòng làm các phóng sự biểu dương các địa phương làm tốt công tác quản
lý đô thị, quản lý đường hè và nêu rõ các điểm nóng còn tồn tại.

Nguyễn Hải

Nguồn. haiphong.gov.vn

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Đảm bảo mỹ quan đô thị, trật tự đường hè trên địa bàn thành phố
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác