Print Thứ Sáu, 21/05/2021 11:45 Gốc

Chiều 20/5, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Thọ đột xuất kiểm tra tình hình hoạt động của Chốt kiểm soát dịch bệnh COVID-19 liên ngành thành phố tại khu vực chân cầu Nghìn, huyện Vĩnh Bảo.

Qua kiểm tra thực tế tại Chốt, Phó Chủ tịch Nguyễn Đức Thọ yêu cầu đồng chí Chốt trưởng nghiêm túc thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND thành phố tại Thông báo kết luận số 170. Trên cơ sở mặt bằng khu vực chốt kiểm soát phải bố trí khoa học, đảm bảo khoảng cách an toàn tại nơi khai báo y tế điện tử và nơi khai báo y tế bằng giấy. Bố trí lực lượng phân luồng nộp tờ khai y tế đảm bảo khoảng cách an toàn, không tập trung đông người tại bộ phận y tế. Thường xuyên sử dụng hệ thống loa phát thanh để tuyên truyền về công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, hướng dẫn khai báo y tế điện tử.

Phó Chủ tịch Nguyễn Đức Thọ yêu cầu phải bố trí lực lượng phân luồng nộp tờ khai y tế đảm bảo khoảng cách an toàn.

Phó Chủ tịch giao Sở Thông tin và Truyền thông tăng cường công tác tuyên truyền để người dân tham gia khai báo y tế điện tử.

Thành đoàn Hải Phòng chỉ đạo lực lượng đoàn viên thanh niên tại địa phương tham gia tuyên truyền, hướng dẫn công dân khai báo y tế điện tử tại Chốt kiểm soát dịch bệnh COVID-19 khu vực chân cầu Nghìn, huyện Vĩnh Bảo.

UBND huyện Vĩnh Bảo bổ sung kịp thời các trang thiết bị làm việc, đảm bảo cơ sở vật chất để các lực lượng làm việc đạt hiệu quả cao nhất.

Trâm Bầu

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Đảm bảo khoảng cách an toàn nơi khai báo y tế tại Chốt kiểm soát dịch bệnh COVID-19 khu vực cầu Nghìn
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác